PANELE TEP

Panele TEP to spotkania dyskusyjne ekspertów ze świata nauki, administracji i biznesu, a także przedstawicieli mediów, podczas których poruszamy aktualne i ważne kwestie związane z funkcjonowaniem dzisiejszej gospodarki. Jako TEP opowiadamy się za wolnością gospodarczą, za zmniejszaniem barier administracyjnych ograniczających prowadzenie biznesu i za przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji. Bliski naszym poglądom jest klasyczny liberalizm oraz wolnorynkowe podejście do gospodarki i polityki gospodarczej. Podczas spotkań panelowych tłumaczymy mechanizmy funkcjonowania wolnego rynku oraz dyskutujemy jak powinien wyglądać ładu gospodarczy w Polsce i na świecie.


PANELE TEP 2019

PANELE TEP 2018

PANELE TEP 2017

PANELE TEP 2015

PANELE TEP 2012