I Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego

O KONFERENCJI

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) wraz z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 1. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego, która odbędzie się 26-27 listopada 2020 r. w Sopocie. Jej celem jest propagowanie myśli i dorobku naukowego Profesora Winieckiego, który był jednym z założycieli TEP oraz jego wieloletnim Prezesem. Profesor był osobą o bogatym dorobku naukowym oraz wyrazistych, a dla wielu, kontrowersyjnych poglądach. W środowisku akademickim cieszył się powszechnym uznaniem.

Tytuł pierwszej konferencji: „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?” odnosi się do tytułu książki pod red. prof. Winieckiego, jaka ukazała się w 1999 roku. Składały się na nią teksty, które powstały na rzecz realizowanego przez TEP programu publicznej edukacji ekonomicznej pod nazwą „Którędy do dobrobytu ?”. W ramach Konferencji przewidziana jest sesja plenarna i sesja naukowa. Przygotowywana jest również wystawa publikacji Profesora.

TEMATYKA

  • transformacja gospodarcza i zmiany ustrojowe
  • globalizacja i wyzwania współczesnej gospodarki
  • ład instytucjonalny
  • podatki oraz nierówności dochodowe
  • polityka pieniężna i stabilność finansowa

RADA PROGRAMOWA

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Członkowie:
Dr Ewa Balcerowicz, TEP, CASE
Dr hab. Leszek Balcerowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Monika Bąk, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Henryk Ćwikliński, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Dariusz Filar, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Urszula Grzelońska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr Jarosław Janecki – sekretarz, TEP
Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Kamila Marchewka – Bartkowiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dr Małgorzata Starczewska – Krzysztoszek, TEP, Uniwersytet Warszawski
Dr Grzegorz Szczodrowski, Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Anna Zielińska – Głębocka, Uniwersytet Gdański

LISTA REFERATÓW WYBRANYCH NA KONFERENCJĘ

Rada Programowa dokonała wyboru dziesięciu referatów, które zostaną zaprezentowane na Konferencji. Wszystkie zgłoszone referaty były punktowane, a o wyborze zadecydowała łączna suma punktów przyznanych przez członków Rady Programowej. W programie Konferencji znajdą się następujące referaty (uporządkowane wg kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów):

Andrzej Cieślik, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce Polski
Łukasz Cywiński, Obecność korporacji międzynarodowych wpływa na regionalną przewagę w przetwórstwie przemysłowym
Tomasz Grabia, „Dobra” polityka pieniężna – dyskrecjonalna czy oparta na regule?
Jarosław Janecki, Konsekwencje ultra-luźnej polityki pieniężnej
Rafał Jóźwicki, Wpływ agregacji danych na efektywność systemów transakcyjnych stosowanych na rynku akcji
Witold Kwaśnicki, Polska konwergencja. Jak goniliśmy, i czy dogonimy, najbardziej rozwinięte gospodarczo kraje świata?
Maria Lissowska, Inequalities and use of financial products against the concept of the life cycle of a household
Andrzej Paczoski, Znaczenie polityki pieniężnej w polskiej transformacji systemowe
Grzegorz Waszkiewicz, Rozważania nad przyczynami nieefektywności rynków obligacji skarbowych w strefie euro
Bohdan Wyżnikiewicz, Dlaczego jedni są bogaci, a inni biedni

Referaty zostaną opublikowane w monografii przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Planowany termin ukazania się publikacji to listopad 2020 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Udział w konferencji oraz publikacja referatu w monografii naukowej są bezpłatne.

Jeżeli konferencja odbędzie się stacjonarnie, to uczestnicy konferencji ponoszą koszty dojazdu i zakwaterowania. Jeżeli tryb stacjonarny okaże się nie możliwy, konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, o czym będziemy informować ze stosownym wyprzedzeniem.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać na email: j.winiecki.2020@tep.org.pl

BIOGRAFIA PROFESORA JANA WINIECKIEGO

Pobierz pełną biografię [doc].

BIBLIOGRAFIA PROFESORA JANA WINIECKIEGO

Pobierz pełną bibliografię [doc].

KONTAKT

Pytania dotyczące konferencji proszę kierować na email: j.winiecki.2020@tep.org.pl

ORGANIZATORZY