TEP o gospodarce

„TEP o gospodarce” to cykl krótkich eksperckich tekstów komentujących bieżące informacje gospodarcze. Celem komentarzy jest krzewienie wiedzy ekonomicznej i wyjaśnianie zjawisk gospodarczych współczesnego świata, propagując przy tym poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski.

Ekonomiści vs Ekonomiści i Fed. Bój o inflację (21/2021)

Co powoduje, że ekonomiści w dużym stopniu podobnych opiniach na tematy gospodarcze i społeczne, posługujący się tymi samymi modelami makro- i z dostępem do tych samych danych historycznych i prognoz, tak bardzo różnią w ocenie polityki gospodarczej prowadzonej przez prezydenta Bidena i Fed.