TEP o gospodarce

„TEP o gospodarce” to cykl krótkich eksperckich tekstów komentujących bieżące informacje gospodarcze. Celem komentarzy jest krzewienie wiedzy ekonomicznej i wyjaśnianie zjawisk gospodarczych współczesnego świata, propagując przy tym poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski.

Mapa drogowa GPW dla raportowania czynników pozafinansowych w działalności przedsiębiorstw (ESG)

W związku z wejściem w życie unijnych przepisów dotyczących ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR), rośnie popyt inwestorów na informacje dotyczące czynników pozafinansowych – środowiskowych, społecznych i z obszaru ładu korporacyjnego (ESG) w działalności przedsiębiorstw.