TEP o gospodarce

„TEP o gospodarce” to cykl krótkich eksperckich tekstów komentujących bieżące informacje gospodarcze. Celem komentarzy jest krzewienie wiedzy ekonomicznej i wyjaśnianie zjawisk gospodarczych współczesnego świata, propagując przy tym poszanowanie własności prywatnej, wolną konkurencję oraz wolność gospodarczą, jako warunki rozwoju Polski.

Europejski Zielony Ład – wyzwania w świetle obecnych wstrząsów (cz. 1)

Nieprzemyślane i niedostosowane do realiów europejskiego rolnictwa wdrożenie ambitnych celów EZŁ będzie prawdopodobnie skutkować nawet kilkunastoprocentowym spadkiem wydajności produkcji rolnej, a tym samym mniejszą podażą płodów rolnych i żywności, znaczącym wzrostem ich cen i zagrożeniem dla bezpieczeństwa…

Uchodźcy na polskim rynku pracy

Po 2 miesiącach od wybuchu wojny i zapewnieniu doraźnej pomocy uchodźcom coraz ważniejsze staje się zapewnienie im pracy pozwalającej na samodzielne utrzymanie się. Błyskawiczne otwarcie rynku pracy oraz wcześniejsze powiązania z polskim rynkiem pracy pozwoliły już ponad 100 tys. …

Konsekwencje wojny na Ukrainie

Rosyjska inwazja na Ukrainę ma katastrofalny wpływ na życie ludzi i stan  gospodarki w obu krajach i będzie prowadzić do znacznych strat ekonomicznych w regionie Europy Centralnej i Azji, a także na całym świecie – stwierdzają autorzy raportu Banku Światowego. Jak wynika z ostatnio…