Cykl debat Proste Podatki

W związku z zapowiedziami zmian podatkowych w dokumencie pod nazwą Polski Ład pojawiło się szereg alternatywnych pomysłów na reformę klina podatkowego. W celu uporządkowania tego obszaru tematycznego, Pracodawcy RP i Towarzystwo Ekonomistów Polskich postanowili zorganizować serię spotkań, których celem jest zarówno dookreślenie kluczowych pojęć (np. klin
podatkowy, progresja), ale również ukierunkowanie dyskusji eksperckiej wokół celów i założeń reformy klina podatkowego.

Pierwsze seminarium eksperckie odbyło się w dn. 15 lipca w w ramach otwartego spotkania Platformy Finansowej Pracodawców RP oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Inauguracyjne spotkanie otworzyło cykl regularnych spotkań w formule warsztatów roboczych. Celem warsztatów będzie wypracowanie w środowisku ekonomistów, ekspertów i praktyków niezbędnych ram reformy klina podatkowo-składkowego w kierunku prostych, przejrzystych, prozatrudnieniowych podatków.

Organizatorzy przewidują, że debaty odbywać się będą co dwa tygodnie.

PREZENTACJE

RELACJE

Pod poniższym linkiem znajduje się materiał wideo do pierwszej debaty z cyklu oraz udostępnione przez prelegentów materiały do pobrania:

https://pracodawcyrp.pl/aktualnosci/cel-uproszczenie-systemu-podatkowego-debata-ekspertow-w-cyklu-proste-podatki

AKTUALNOŚCI

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), którego celem jest rozwój nauk ekonomicznych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem siktórego celem jest rozwój nauk ekonomicznych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem się ładu gospodarczego w Polsce i na Świecie oraz wspieranie rozwoju ekonomistów młodego pokolenia nie może przejść obojętnie obok tego nowego zjawiska. W ramach Projektu Blockchain, wspólnie ze Szkoła Główną Handlową, Wydziałem Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziałem Ekonomiii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu TEP organizuje konferencję pt. „Blockchain – Bariery i Transformacje”. Poświęcona ona będzie, z jednej strony, zidentyfikowaniu najpoważniejszych barier w wykorzystywaniu technologii Blockchain oraz podjęciu dyskusji nad możliwymi sposobami ich usunięcia. Z drugiej strony podjęta zostanie próba uchwycenia istoty transformacji modeli biznesowych oraz kierunków transformacji gospodarczej oraz społecznej, jakie zapoczątkowała ta technologia.