II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego

O KONFERENCJI

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ) wraz z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (UG) mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 2. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego, która odbędzie się 2-3 czerwca 2022 r. w Rzeszowie, z możliwym uczestnictwem on-line. Gospodarzem II Konferencji będzie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.

Prof. Jan Winiecki (zm. w 2016 r.), był cenionym w Polsce i za granicą, ekonomistą o bogatym dorobku naukowym i poglądach w duchu klasycznego liberalizmu. a także cenionym przez studentów nauczycielem akademickim. Był osobowością sceny polityczno-gospodarczej okresu transformacji ustrojowej w Polsce, utalentowanym publicystą ekonomicznym i społecznikiem: był jednym z założycieli TEP – Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Centrum im. Adama Smitha.

W celu upamiętnienia oraz propagowania myśli i dorobku Profesora Winieckiego instytucje najsilniej związane z tym wybitnym ekonomistą, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Uniwersytet Gdański, zainicjowały cykliczną Ogólnopolską Konferencję Naukową im. prof. Jana Winieckiego. Pierwsza edycja konferencji odbyła się 26-27 listopada 2020 r. w Sopocie/Warszawie.

NAGRANIA Z KONFERENCJI

RADA PROGRAMOWA

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Członkowie:
Dr Ewa Balcerowicz, TEP, CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Dr hab. Leszek Balcerowicz, Szkoła Główna Handlowa, FOR i TEP
Dr Agata Gemzik-Salwach, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Dr Jarosław Janecki – sekretarz, TEP, SGH

Dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Rafał Matera – Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ
dr hab. Monika Bąk, Uniwersytet Gdański
dr hab. Henryk Cwikliński, Uniwersytet Gdański
dr hab. Krzysztof Dobrowolski, Uniwersytet Gdański
dr Grzegorz Szczodrowski, Uniwersytet Gdański

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień I: 2 czerwca 2022 r.

16:30 – 17:00

Rejestracja dla stacjonarnych uczestników konferencji

17:00 – 18:00

  • Otwarcie konferencji – przedstawiciele organizatorów konferencji
  • Wykład specjalny – Polityka makroekonomiczna w erze pocovidowej – prof. dr hab. Jerzy Hausner, UE w Krakowie

18:00 – 20:00

Sesja wspomnieniowa: Pamięci prof. J. Winieckiego

Prowadząca sesję: dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

20:00 – 21:30

Kolacja dla stacjonarnych uczestników konferencji

Dzień II:  3 czerwca 2022 r.

8:00 – 9:00

Rejestracja dla uczestników stacjonarnych konferencji, kawa/herbata

9:00 – 10:00

Sesja 1 – Konsekwencje gospodarcze wojny na Ukrainie

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Inż. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski, TEP

10:00 – 11:30

Sesja 2 – Polityka pieniężna i fiskalna

Prowadząca sesję: prof. dr hab. Joanna Tyrowicz (UW i GRAPE/FAME)

Komentator sesji: Ludwik Kotecki (TEP, członek RPP)

11:30 – 13:00

Sesja 3 – Globalizacja i wyzwania współczesnej gospodarki

Prowadzący sesję: dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ, TBC

Komentator: dr hab. Monika Bąk, prof. UG

13:00-14:00

Przerwa/lunch

14:00 – 15:30

Sesja 4 – Public policy

Prowadzący sesję: dr Krzysztof Błędowski, TEP

Komentator: dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ

15:30 – 16:00

Podsumowanie konferencji

BIOGRAFIA PROFESORA JANA WINIECKIEGO

Pobierz pełną biografię [doc].

BIBLIOGRAFIA PROFESORA JANA WINIECKIEGO

Pobierz pełną bibliografię [doc].

Nagranie z I OKN im. prof. J. Winieckiego

pełną transmisję można obejrzeć tu

Publikacja z I Konferencji im. prof. J. Winieckiego

Monografię pt. Gospodarka bez ekonoma pod red. E. Adamowicz i H. Ćwiklińskiego można kupić tu

ORGANIZATORZY

Partnerzy konferencji

PATRONAT MEDIALNY