Szybki rozwój nowych technologii, takich jak Blockchain /DLT, a także zainteresowanie biznesu i sektora publicznego ich wykorzystaniem, jest przejawem wkraczania w IV Rewolucję Przemysłową. Coraz częściej pojawiają się opinie, że stajemy się świadkami przełomu technologicznego, a co za tym idzie – ekonomicznego.

Równocześnie można zaobserwować brak szerokiej znajomości powyższych zjawisk, także wśród elit ekonomicznych i społecznych oraz dużej części środowisk nauki. Brak zrozumienia dla szerokich kręgów społecznych powoduje poczucie zagrożenia oraz wzmacnia obawy przed potencjalnym wykluczeniem. Dodatkowo Blockchain u swego zarania zyskał złą markę wywołaną wątpliwościami dotyczącymi kreowania i wykorzystywania kryptowalut. Jednocześnie cześć środowisk biznesowych, związanych z nowymi technologiami, wskazuje na ich ogromny potencjał w przyspieszaniu rozwoju gospodarczego. Eksperci przewidują, że w niedługim czasie duża część operacji finansowych odbywać się będzie przy użyciu takich technologii.

Szybkiemu rozwojowi technologii i nowych modeli biznesowych nie towarzyszy odpowiednie tempo zmian w otoczeniu regulacyjnym, naukowym czy finansowym . Dlatego też instytucje międzynarodowe, takie jak Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, International Finance Corporation oraz rządy wielu krajów uważnie przyglądają się opisywanym powyżej zjawiskom. Flagowym przykładem budowy platformy wymiany informacji i skupiania interesariuszy tematu jest powołany w lutym 2018 przez Komisję Europejską, przy współudziale Parlamentu Europejskiego, EU Blockchain Observatory and Forum. Na świecie coraz więcej jest organizowanych konferencji poświęconych wspomnianej już technologii rozproszonych rejestrów oraz jej związkom z innymi nowymi technologiami. Dodatkowo temat ten zaczyna być częściej podejmowany przez instytucje akademickie i badawcze.

Konferencja „Blockchain – Bariery i Transformacje”

Warszawa, 5 grudnia 2018
Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, Al. Niepodległości 162 w Auli VII
We współpracy ze Szkoła Główną Handlową, Wydziałem Ekonomiii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wydziałem Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pod Patronatem Honorowym United Nations Global Compact Polska i Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii
Patronat Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), którego celem jest rozwój nauk ekonomicznych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem siktórego celem jest rozwój nauk ekonomicznych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem się ładu gospodarczego w Polsce i na Świecie oraz wspieranie rozwoju ekonomistów młodego pokolenia nie może przejść obojętnie obok tego nowego zjawiska. W ramach Projektu Blockchain, wspólnie ze Szkoła Główną Handlową, Wydziałem Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziałem Ekonomiii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu TEP organizuje konferencję pt. „Blockchain – Bariery i Transformacje”. Poświęcona ona będzie, z jednej strony, zidentyfikowaniu najpoważniejszych barier w wykorzystywaniu technologii Blockchain oraz podjęciu dyskusji nad możliwymi sposobami ich usunięcia. Z drugiej strony podjęta zostanie próba uchwycenia istoty transformacji modeli biznesowych oraz kierunków transformacji gospodarczej oraz społecznej, jakie zapoczątkowała ta technologia. Organizatorzy konferencji, której głównym patronem jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a patronami honorowymi Biuro Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Network Poland i Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii, mają ambicję, by konferencja stała się platformą przyszłej współpracy środowisk biznesowych, regulacyjno-prawnych i akademickich. Celem jej jest tworzenie i wzmacnianie warunków dla jak najlepszego wykorzystania szans dla rozwoju gospodarczego i społecznego, jakie niesie ze sobą technologia Blockchain.

W konferencji wezmą udział wybitni naukowcy i praktycy, ekonomiści i prawnicy, liderzy biznesowi świata nowych technologii, eksperci, a także przedstawiciele instytucji regulacyjnych. Konferencja umożliwi środowiskom biznesowym zaprezentowa główne problemy i wyzwania (w obszarze finansowym, regulacyjnym, marketingowym czy HR), na które napotykają realizując inicjatywy wykorzystujące technologię DLT. Pozwoli to zaadresować ich oczekiwania w stosunku do regulatorów i środowisk akademickich. Z drugiej zaś strony środowiska te zaprezentują swoje osiągnięcia i plany w reakcji na problemy sygnalizowane przez biznes.

Rejestracja

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji. Można jej dokonać od dnia 22 października 2018 przez aplikacje Evenea, a także przez Sekretariat TEP. Organizatorzy dysponują ograniczoną pulą miejsc; o ich przyznaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Program Konferencji

08.30 – 9.00 Rejestracja

09.00- 9.45 Otwarcie

 • Julia Patorska, Przewodnicząca Rady TEP
 • JM prof. dr hab. Marek Rocki, Rektor SGH (tbc)
 • Łukasz Kolano, Dyrektor, Global Compact Poland
 • Karol Okoński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji (tbc)

09.45-10.10 Joanna Smolińska, Komisja Europejska, DG Connect, Digital Single Market, Bruksela

10.10-10.20 “Inspirational Talk” – Agata Wacławik-Wejman, Dyrektor Novonordisk Pharma

10.20-11.20 Panel: „Blockchain a transformacje gospodarki”

moderator: dr Wojciech Kurowski, Instytut Zarządzania Wartością, SGH
paneliści:

 • prof. dr hab. Stefan Dziembowski, UW
 • dr hab. Bogumił Kamiński, SGH
 • dr Przemysław Szufel, SGH
 • dr hab. Kamila Marchewka-Bartkowiak, prof. UE Poznań

11.20-11.40 Przerwa kawowa

11.40-12.50 Sesja: „Blockchain – regulacje: stan aktualny i wyzwania”

 • Krzysztof Wojdyło, kancelaria Wardyński „Podmiotowość prawna smart kontraktów”
 • Jacek Czarnecki, Koalicja na rzecz Polskich Innowacji – “Blockchain i smart kontrakty – czy możliwa jest regulacja?
 • dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz, UJ, ekspert EU Blockchain, kancelaria Karasek & Wejman – „Technologia Blockchain a RODO”
 • dr Anna Partyka-Opiela, kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka – „Zastosowanie technologii Blockchain w przetwarzaniu danych medycznych”
 • Q&A

12.50-13.45 Panel: „Blockchain – decentralizacja a modele finansowe”

moderator: Katarzyna Kamińska, współzałożycielka firmy Trivial, AI & Blockchain Partnerships Manager, Tooploox.
paneliści:

 • Łukasz Baksik, CEO Trivial.co
 • Grzegorz Kapkowski, Cryptoverse
 • Szymon Sypniewicz, Ramp Network (tbc)
 • Jan Brzeski, Founder, Interfinex

13.45-14.30 Lunch

14.30-15.45 Sesja: „Blockchain – praktyka biznesu i wyzwania dla otoczenia”

 • Robert Pakla, Alior Bank
 • Julian Zawistowski, Golem
 • Dr. Lukas Zgiep, Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii
 • Paweł Kuskowski, Coinfirm (tbc)
 • Q&A

15.45-17.00 Panel: „Blockchain – wyzwania dla regulatorów”

moderator: dr. hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz, UJ, ekspert EU Blockchain Observatory, kancelaria Karasek & Wejman
paneliści:

 • Michał Szymański, KIR
 • Robert Pakla, Alior Bank
 • Tomasz Soczyński, Dyrektor Zespołu Informatyki, UODO
 • Tadeusz Białek, Związek Banków Polskich
 • Joanna Smolińska, Komisja Europejska, DG Connect, Digital Single Market, Bruksela
 • Q&A

17.00-17.15 Podsumowanie i zakończenie

 • Julia Patorska, TEP
 • Jacek Wojciechowicz, TEP

WSPÓŁORGANIZATORZY

partnerzy_shg
partnerzy_ue-poznan

 

PARTNER GŁÓWNY

 
 

PARTNERZY HONOROWI

 

SPONSORZY

Partnerzy Alior Bank

 

Partnerzy Golem