sekretariat-tep

Magdalena Grabarczyk

ASYSTENTKA RADY TEP

Magdalena Grabarczyk jest absolwentką studiów pierwszego stopnia Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie asystenckie zarówno w firmach prywatnych jak i w placówkach oświatowych. Biegle mówi w języku francuskim.

Ilona Kondrat

KOORDYNATOR DS. KOMUNIKACJI i PROMOCJI TEP

Mail: ilona.kondrat@tep.org.pl

SEKRETARIAT

Adres: Al. Jana Pawła II 61/212, 01-031 Warszawa

Telefon: +48 735 974 782

Mail: sekretariat@tep.org.pl

www: www.tep.org.pl

DANE TEP

Towa­rzy­stwo Eko­no­mi­stów Pol­skich

KRS: 0000203796

NIP: 525 21 33 281

REGON: 011197735

mBank , Rachu­nek Nr: 27 1140 1010 0000 5150 0500 1001

Dane do fak­tury VAT

Towa­rzy­stwo Eko­no­mi­stów Pol­skich

Al. Nie­pod­le­gło­ści 162

02–554 War­szawa

NIP: 525 21 33 281

FORMULARZ

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

MAPA DOJAZDU