Asystentka Rady TEP

aneta-czainska-sekretariat-tep

Aneta Czaińska

Studentka WPiA UKSW w Warszawie na kierunku prawo, absolwentka administracji z tytułem licencjata. Zaangażowana jako wolontariuszka w działania Studenckiej Poradni Prawnej oraz członkini Korpusu Służby Prawnej Stowarzyszenia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Zainteresowana tematyką ochrony dóbr osobistych i dostępu do informacji publicznej. Uznaje rower za podstawowy środek transportu. W wolnych chwilach uczy się języka włoskiego i krawiectwa.

SEKRETARIAT

Adres: Bobrowiecka 1A, 00-728 Warszawa

Telefon: +48 735 974 782

DANE TEP

Towa­rzy­stwo Eko­no­mi­stów Pol­skich

KRS: 0000203796 NIP: 525 21 33 281 REGON: 011197735 mBank , Rachu­nek Nr: 27 1140 1010 0000 5150 0500 1001

Dane do fak­tury VAT Towa­rzy­stwo Eko­no­mi­stów Pol­skich Al. Nie­pod­le­gło­ści 162 02–554 War­szawa NIP: 525 21 33 281

FORMULARZ

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

MAPA DOJAZDU