Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny Konferencji Towarzystwa Ekonomistów Polskich z okazji XX- lecia Towarzystwa

Warszawa, 18 listopada 2015


Przewodniczący:
prof. Jan Winiecki, współzałożyciel Towarzystwa i członek Rady TEP obecnej kadencji; członek Rady Polityki Pieniężnej

Członkowie:
dr Bohdan Wyżnikiewicz – wiceprzewodniczący TEP i p.o. przewodniczącego Rady; wiceprezes zarządu IBnGR – Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
dr Ewa Balcerowicz – członek Rady TEP; przewodnicząca Rady Fundacji CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Andrzej Halesiak – Członek Rady TEP; Dyrektor w Biurze Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA
prof. Andrzej Kondratowicz – wiceprzewodniczący TEP; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu SWPS w Warszawie
dr Urszula Skorupska – sekretarz generalny TEP; p.o. dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
dr Jan A. Stefanowicz – współzałożyciel Towarzystwa i przewodniczący Komisji Rewizyjnej TEP; starszy partner w Kancelarii Prawnej JURIS
Jacek Wojciechowicz – członek TEP; Rzecznik Etyki w Grupie PKP
dr Michał Zdziarski – członek TEP; adiunkt w Zakładzie Zarządzania Strategicznego i Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania UW

Partnerzy konferencji

Patron medialny