II EDYCJA KONKURSU

Państwo i rynek – co wynika z obecnego kryzysu?

Po sukcesie I edycji „Młodego Ekonomisty” Towarzystwa Ekonomistów Polskich i Fundacji FOR w 2010 roku zorganizowano drugą edycję konkursu.

Celem konkursu było wspieranie rozwoju ambitnych i utalentowanych młodych ekonomistów, którzy na bieżąco śledzą sytuację gospodarczą w kraju i na świecie, zauważają zachodzące w niej tendencje oraz potrafią stawiać trafne wnioski.

Ponadto konkurs zwracał uwagę na popularyzowanie wiedzy ekonomicznej oraz podnoszenie świadomości gospodarczej wśród przedstawicieli młodego pokolenia, którzy już niedługo będą mieli realny wpływ na rozwój naszego kraju.

W wydarzeniu udział mógł wziąć student każdego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, który nie ukończył 25 lat.

Udział w konkursie był dobrowolny i bezpłatny.

Warunkiem udziału było nadesłanie pracy na temat: „Państwo i rynek – co wynika z obecnego kryzysu” o objętości do 10 stron maszynopisu.

Rozstrzygnięcie nastąpiło we wrześniu 2010 r.

Kapituła w skład, której weszli: prof. Leszek Balcerowicz (Przewodniczący Kapituły), prof. Jan Winiecki, dr Bohdan Wyżnikiewicz, dr Piotr Ciżkowicz, dr Andrzej Rzońca oraz Jakub Rak (Sekretarz Kapituły Konkursu) wyłoniła trzech Laureatów:

I miejsce – Małgorzata Karaś

II miejsce – Krzysztof Brzeziński

III miejsce – Kamil Majczak

Wyróżnionych zostało 5 osób:

Karol Duer
Emilia Klepczarek
Paweł Maryniak
Maciej Miętek
Arkadiusz Sieroń

Laureaci otrzymali nagrody:

I miejsce: 5 000 zł;
II miejsce: 3 000 zł;
III miejsce: 2 000 zł.
Wszyscy nagrodzeni Laureaci i Wyróżnieni otrzymali nagrody w postaci zestawu publikacji ekonomicznych oraz dyplomy i recenzje prac, napisane przez Członków Kapituły Konkursu.
Realizację Konkursu wspierali: Fundacja BRE Banku oraz Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pracami nagrodzonymi w II edycji konkursu.

NAGRODZONE PRACE

Małgorzata Karaś – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, studia stacjonarne licencjackie, III rok

Kryzys finansowy, wywołany pęknięciem bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w drugiej połowie 2007 roku, jest przez wielu uważany za najpoważniejszy od czasów Wielkiego Kryzysu z przełomu lat 20. i 30. Z tej perspektywy ważne jest przeanalizowanie jego przyczyn i ocena podjętych, w celu zmniejszenia skutków kryzysu, interwencji…

Krzysztof Brzeziński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, I rok studiów magisterskich, kierunek: Ekonomia oraz Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjn

Dotkliwe kryzysy gospodarcze są tradycyjnie czasem wolty myślowej w ekonomii. Wiel- kiemu Kryzysowi oraz stagflacji lat 70. ubiegłego stulecia towarzyszyły próby zrozumienia czyn- ników wywołujących nagłe zmniejszenie produkcji oraz pogorszenie innych zmiennych ekono- micznych…

Kamil Majczak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek Ekonomia, II rok

W mojej pracy buduje model zaliczany do grupy general equilibrium growth models. Model oparty jest na realnych kwartalnych danych dla Stanów Zjednoczonych. Jest to model gospodarki bez państwa i zagranicy. W modelowej gospodarce gospodarstwa domowe maksymalizują swoją użyteczność wybierając konsumpcje, czas pracy i kapitał…

Karol Duer – Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, kierunek studiów: Ekonomia II stopnia, rok studiów: II

Emilia Klepczarek – III rok studiów na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim

Paweł Maryniak – Kierunek: finanse i Rachunkowość, Rok: II studiów stacjonarnych

Maciej Miętek – I rok studiów na kierunku Ekonomia w SGH

Arkadiusz Sieroń – Szkoła Główna Handlowa, kierunek: Ekonomia, specjalizacja: Analiza mikroekonomiczna, rok studiów: III