Konferencja pt. „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”

null

24 września w sali Wzorcownia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się końcowa konferencja z projektu badawczego „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej” realizowanego od jesieni 2017 r. w ramach współpracy TEP i Fundacji EFRWP.

Konferencja zatytułowana „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa” zorganizowana została przez Fundację EFRWP wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich (TEP) oraz Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Na konferencji został zaprezentowany raport z projektu pt. „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej”. Raport został wydany jako książka w wydawnictwie naukowym CeDeWu na kilka dni przed konferencją i został rozdany uczestnikom konferencji.

Prezentacji raportu dokonali jej autorzy: prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Janusz Rowiński, dr Józef Pyrgies, dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, dr Benedykt Pepliński oraz dr hab. Wojciech Knieć. Zachęcamy do zapoznania się z sześcioma prezentacjami z konferencji.


Fot. EFRWP


Fot. EFRWP


Fot. EFRWP

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny. Wzięli w nim udział Adam Tański – członek Kapituły Fundacji EFRWP, prof. Henryk Runowski oraz prof. dr hab. Edward Majewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zygmunt Jodko – przedstawicieli Lubuskiego Związku Rolników i Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Ryszard Czaicki z Małopolskiej Izby Rolniczej oraz Ryszard Kamiński z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minkowie.

Konferencję poprowadził prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), który otwierając obrady pogratulował autorom raportu i zwrócił uwagę na – jego zdaniem symboliczny – fakt, że raport i publikacja są efektem pracy dwóch niezależnych organizacji pozarządowych, które potrafiły skupić grupę świetnych ekspertów rolnych z różnych ośrodków i zrealizować ważny dla polityki rolnej Polski projekt.

Tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zarejestrowaliśmy blisko 160 uczestników. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji rolniczych i lokalnych społeczności z terenów wiejskich, władz rządowych i samorządowych, a także kręgów akademickich oraz przedsiębiorstw z sektora rolniczego.


Fot. EFRWP


Fot. EFRWP


Fot. EFRWP

AKTUALNOŚCI

Zielone obligacje – kluczowy instrument finansowania zrównoważonej przyszłości

Zielone obligacje są obecnie najpopularniejszą na świecie formą dłużnego finansowania projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Do korzyści wynikających z emisji zielonych obligacji należy zaliczyć m.in. sygnalizowanie przez emitenta zaangażowania w transformację działalności poprzez realizację „zielonych” inwestycji, czy potencjalnie wyższy popyt inwestorów…

Jak przeciwdziałać marnotrawstwu żywności – inicjatywy globalne

Konieczność przeciwdziałania marnotrawstwu żywności jako jeden z podstawowych sposobów zapewnienia trwałego bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów naturalnych staje się w ostatnich latach…

Pożegnanie Profesora Witolda Kwaśnickiego

Z wielkim smutkiem żegnamy Profesora Witolda Kwaśnickiego, propagatora myśli liberalnej, gorącego zwolennika zasad ekonomii rynkowej, przedstawiciela austriackiej szkoły ekonomii.  Profesor Kwaśnicki w ostatnich latach był związany zawodowo z Instytutem Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu…

W Polsce marnujemy 5 mln ton żywności rocznie

Z najnowszych badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że łącznie marnujemy prawie 5 mln ton żywności. Do strat i marnowania żywności dochodzi w całym łańcuchu żywnościowym, począwszy od produkcji rolniczej, przez przetwórstwo i dystrybucję aż do konsumpcji, odpowiedzialne za marnotrawstwo żywności są wszystkie podmioty wchodzące w skład…

Przegrana Rosji w wojnie z Ukrainą to jedyna szansa na zmiany w Rosji – powiedział prof. Wladimir Ponomariow na spotkaniu obiadowym TEP 

Spotkanie odbyło się w czwartek 23 czerwca 2022 r. (w trybie zdalnym) i dotyczyło sytuacji w  Rosji po inwazji na Ukrainę.  Komentując wojnę w Ukrainie, prof. Ponomariow stwierdził na wstępie, że nie można dopuścić do zwycięstwa Rosji, bo oznaczałoby to poważne zagrożenia dla demokracji na świecie.…

Marnotrawstwo żywności – problem globalny i lokalny

Presja na ciągły wzrost gospodarczy, który stał się wyznacznikiem rozwoju w skali globalnej i krajowej, prowadzi – z jednej strony – do wzrostu produkcji dóbr i usług, z drugiej – do nadmiernej konsumpcji. Jednocześnie na świecie marnuje się rocznie blisko 1 mld…