Konferencja pt. „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”

null

24 września w sali Wzorcownia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się końcowa konferencja z projektu badawczego „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej” realizowanego od jesieni 2017 r. w ramach współpracy TEP i Fundacji EFRWP.

Konferencja zatytułowana „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa” zorganizowana została przez Fundację EFRWP wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich (TEP) oraz Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Na konferencji został zaprezentowany raport z projektu pt. „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej”. Raport został wydany jako książka w wydawnictwie naukowym CeDeWu na kilka dni przed konferencją i został rozdany uczestnikom konferencji.

Prezentacji raportu dokonali jej autorzy: prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Janusz Rowiński, dr Józef Pyrgies, dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, dr Benedykt Pepliński oraz dr hab. Wojciech Knieć. Zachęcamy do zapoznania się z sześcioma prezentacjami z konferencji.


Fot. EFRWP


Fot. EFRWP


Fot. EFRWP

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny. Wzięli w nim udział Adam Tański – członek Kapituły Fundacji EFRWP, prof. Henryk Runowski oraz prof. dr hab. Edward Majewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zygmunt Jodko – przedstawicieli Lubuskiego Związku Rolników i Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Ryszard Czaicki z Małopolskiej Izby Rolniczej oraz Ryszard Kamiński z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minkowie.

Konferencję poprowadził prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), który otwierając obrady pogratulował autorom raportu i zwrócił uwagę na – jego zdaniem symboliczny – fakt, że raport i publikacja są efektem pracy dwóch niezależnych organizacji pozarządowych, które potrafiły skupić grupę świetnych ekspertów rolnych z różnych ośrodków i zrealizować ważny dla polityki rolnej Polski projekt.

Tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zarejestrowaliśmy blisko 160 uczestników. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji rolniczych i lokalnych społeczności z terenów wiejskich, władz rządowych i samorządowych, a także kręgów akademickich oraz przedsiębiorstw z sektora rolniczego.


Fot. EFRWP


Fot. EFRWP


Fot. EFRWP

AKTUALNOŚCI

Pożegnanie dra Janusza Rowińskiego

Z ogromnym żalem żegnamy Janusza Rowińskiego (zm. 15 maja 2022 r.), doktora nauk ekonomicznych, rzetelnego badacza i aktywnego uczestnika życia publicznego w Polsce w czasach transformacji gospodarczej, autora wielu prac badawczych i publikacji naukowych oraz naszego przyjaciela, współpracownika…

Europejski Zielony Ład – wyzwania w świetle obecnych wstrząsów (cz. 1)

Nieprzemyślane i niedostosowane do realiów europejskiego rolnictwa wdrożenie ambitnych celów EZŁ będzie prawdopodobnie skutkować nawet kilkunastoprocentowym spadkiem wydajności produkcji rolnej, a tym samym mniejszą podażą płodów rolnych i żywności, znaczącym wzrostem ich cen i zagrożeniem dla bezpieczeństwa…

Uchodźcy na polskim rynku pracy

Po 2 miesiącach od wybuchu wojny i zapewnieniu doraźnej pomocy uchodźcom coraz ważniejsze staje się zapewnienie im pracy pozwalającej na samodzielne utrzymanie się. Błyskawiczne otwarcie rynku pracy oraz wcześniejsze powiązania z polskim rynkiem pracy pozwoliły już ponad 100 tys. …

Konsekwencje wojny na Ukrainie

Rosyjska inwazja na Ukrainę ma katastrofalny wpływ na życie ludzi i stan  gospodarki w obu krajach i będzie prowadzić do znacznych strat ekonomicznych w regionie Europy Centralnej i Azji, a także na całym świecie – stwierdzają autorzy raportu Banku Światowego. Jak wynika z ostatnio…