Konferencja pt. „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”

null

24 września w sali Wzorcownia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się końcowa konferencja z projektu badawczego „Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej” realizowanego od jesieni 2017 r. w ramach współpracy TEP i Fundacji EFRWP.

Konferencja zatytułowana „Problemy strukturalne polskiego rolnictwa” zorganizowana została przez Fundację EFRWP wspólnie z Towarzystwem Ekonomistów Polskich (TEP) oraz Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Na konferencji został zaprezentowany raport z projektu pt. „Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej”. Raport został wydany jako książka w wydawnictwie naukowym CeDeWu na kilka dni przed konferencją i został rozdany uczestnikom konferencji.

Prezentacji raportu dokonali jej autorzy: prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Janusz Rowiński, dr Józef Pyrgies, dr hab. inż. Tomasz Wojewodzic, dr Benedykt Pepliński oraz dr hab. Wojciech Knieć. Zachęcamy do zapoznania się z sześcioma prezentacjami z konferencji.


Fot. EFRWP


Fot. EFRWP


Fot. EFRWP

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny. Wzięli w nim udział Adam Tański – członek Kapituły Fundacji EFRWP, prof. Henryk Runowski oraz prof. dr hab. Edward Majewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zygmunt Jodko – przedstawicieli Lubuskiego Związku Rolników i Federacji Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Ryszard Czaicki z Małopolskiej Izby Rolniczej oraz Ryszard Kamiński z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minkowie.

Konferencję poprowadził prof. dr hab. Jerzy Wilkin (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), który otwierając obrady pogratulował autorom raportu i zwrócił uwagę na – jego zdaniem symboliczny – fakt, że raport i publikacja są efektem pracy dwóch niezależnych organizacji pozarządowych, które potrafiły skupić grupę świetnych ekspertów rolnych z różnych ośrodków i zrealizować ważny dla polityki rolnej Polski projekt.

Tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zarejestrowaliśmy blisko 160 uczestników. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji rolniczych i lokalnych społeczności z terenów wiejskich, władz rządowych i samorządowych, a także kręgów akademickich oraz przedsiębiorstw z sektora rolniczego.


Fot. EFRWP


Fot. EFRWP


Fot. EFRWP

AKTUALNOŚCI

Finał XI edycji KME za nami

12 października 2022 r. w Warszawie w siedzibie partnera KME, w sali na 21 piętrze wieżowca Q 22 odbyła się gala finałowa XI edycji Konkursu Młody Ekonomista (KME TEP).

Stanowisko Rady TEP w sprawie konfliktu wokół Rady Polityki Pieniężnej

Rada TEP z dużym zaniepokojeniem obserwuje konflikt wewnątrz Rady Polityki Pieniężnej, dotyczący trybu jej pracy, sposobu wypracowywania decyzji dotyczących wysokości stóp procentowych oraz sposobu ich komunikowania. Wzywamy do zaniechania działań ograniczających niezależność członków RPP, bez której nie można…