Publikacje

WELFARE STATE – państwo socjalne

Ukazała się  nowa książka pod redakcją naukową Marka Radzikowskiego i  ze wstępem Prof. Leszka Balcerowicza pt. Welfare State – Państwo socjalne. Czytaj więcej na stronie wydawnictwa

Wetowanie przez rząd budżetu UE jest szkodliwe, a użyta argumentacja fałszywa

Bez praworządności nie będzie rozwoju gospodarczego Polska na członkostwie w UE zyskała więcej niż czysty napływ funduszy unijnych i wielokrotnie więcej niż duże kraje bogatsze, a zakłamywanie tego to manipulacja Otwartość gospodarcza, inwestycje zagraniczne są korzystne dla rozwoju gospodarczego…