Stanowisko Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich w sprawie obniżenia stóp procentowych przez RPP

Polska ma jedną z najwyższych stóp inflacji w Europie. W tej sytuacji obniżenie – na posiedzeniu RPP w dn. 6 września – stóp procentowych, które i tak były niższe niż stopa inflacji należy uznać za działanie proinflacyjne i osłabiające polską walutę.