„Jak zwiększyć dostępność mieszkań w Polsce?” – VIII debata z cyklu „2023. Gospodarka ma głos!”

Licytacja na nowe programy mieszkaniowe trwa. Kontekst wyborczy przesądził  o interwencyjnym, poza systemowym charakterze programów, konstruowanych bez uwzględnienia istniejących realnych potrzeb i możliwości gospodarstw  domowych, a także już funkcjonujących regulacji prawno – instytucjonalnych. 

Te nakierowane  przede wszystkim na zwiększenie popytu na kupno mieszkań, abstrahują od kosztów przekształcenia potrzeb mieszkaniowych w realny popyt – niezamożni potrzebują większego wsparcia.

W ósmej debacie pt. „Jak zwiększyć dostępność mieszkań w Polsce? – 2023. gospodarka ma głos!” na temat wyzwań mieszkalnictwa wzięli udział:

  • dr Irena Herbst – Centrum PPP, SGH,
  • prof. Waldemar Rogowski – BIK, SGH
  • dr Adam Czerniak – SGH, Polityka Insight

Prowadzący: red. Marek Wielgo