Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Zespół

Ekspertyza zostanie opracowana w zespole kierowanym przez dra Janusza Rowińskiego, który zaprosił do udziału w Projekcie cenionych specjalistów w dziedzinie rolnictwa i żywienia.

W skład Zespołu wchodzą:

  1. dr Janusz Rowiński (Współkierownik Kierownik Projektu, TEP – Towarzystwo Ekonomistów Polskich);
  2. prof. dr hab. Walenty Poczta (Współkierownik Projektu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny);
  3. dr Józef Pyrgies – (doradca, prowadzący własną firmę);
  4. dr hab. Wawrzyniec Czubak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny);
  5. dr Benedykt Pepliński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny);
  6. dr hab. Arkadiusz Sadowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny);
  7. prof. dr hab. Wojciech Knieć (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Socjologii);
  8. prof. dr hab. Wiesław Musiał (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo – Ekonomiczny);
  9. dr Wojciech Sroka – (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Rolniczo – Ekonomiczny);
  10. dr Tomasz Wojewodzic (UR w Krakowie, Wydział Rolniczo – Ekonomiczny).