Opinie i stanowiska

Towarzystwo Ekonomistów Polskich jest aktywnym uczestnikiem debaty publicznej. Nasze opracowania eksperckie, o różnorodnym charakterze – stanowiska, opinie, komentarze, raporty, książki i inne, dotyczą aktualnych zjawisk gospodarczych. Odnoszą się do istotnych tematów, opisują one najważniejsze wyzwania dla gospodarki i rekomendacje rozwiązań, a także przybliżają ważne pojęcia ekonomiczne, których rozumienie jest podstawą merytorycznej debaty publicznej i publicystyki.