Stanowisko Rady TEP w sprawie konferencji Prezesa NBP w dniu 5 października

Jesteśmy oburzeni treścią wypowiedzi Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, który podczas konferencji w dniu 5 października bezpodstawnie zarzucał ekonomistom oraz dziennikarzom brak obiektywizmu, upolitycznienie, a nawet – szkodzenie Polsce.

Podczas konferencji Prezesa NBP pojawiło się wiele bulwersujących wypowiedzi, których nie da się pogodzić z powagą pełnionego urzędu i jego ustawową apolitycznością. Dotyczy to zarówno treści, jak i formy, które drastycznie odbiegają od standardów komunikacji banków centralnych w krajach demokratycznych. Skutkiem tego rodzaju komunikacji są ogromne szkody dla reputacji NBP, co w konsekwencji może negatywnie wpływać na zaufanie podmiotów inwestujących na polskim rynku finansowym. Komunikacja banku centralnego z otoczeniem rynkowym w żaden sposób nie może zawierać epitetów pod adresem osób, prezentujących odmienne analizy. Nie jest wówczas możliwa dyskusja, która powinna prowadzić do zwiększenia przejrzystości i skuteczności polityki pieniężnej.  

Eksperci oraz dziennikarze mają prawo w nieskrępowany sposób uczestniczyć w debacie publicznej, tym bardziej że dotyczy ona bardzo ważnych dla ogółu społeczeństwa zagadnień. Etyka i odpowiedzialność społeczna wręcz wymaga tego, by informować opinię publiczną o możliwych problemach czy wyzwaniach, niezależnie czy jest to zgodne z oceną Prezesa NBP czy rządu. 

Środowisko ekonomistów w Polsce reprezentowane przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) prowadzi szereg inicjatyw, których celem jest poprawa jakości debaty publicznej i prowadzonej polityki gospodarczej. Jest to m.in. cykl debat „2023. Gospodarka ma głos” oraz cykl seminariów „Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej: konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy”. 

W imieniu Towarzystwa Ekonomistów Polskich apelujemy o debatę, w której jedyną formą walki są merytoryczne argumenty.

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich

dr Jarosław Janecki, dr Ewa Balcerowicz, Julia Patorska, Marcin Cichy, Damian Olko, Joanna Kośmider

Podpisani pod stanowiskiem:

Mieczysław Groszek
Maciej Stańczuk
Tomasz Grnyo
Dariusz Filar
Wiktor Patena
Urszula Skorupska
Mateusz Dadej
Paweł Wojciechowski
Arkadiusz Milka
Ewa Sadowska-Cieślak
Adam Noga
Grzegorz Cydejko
Sławomir Dudek
Maria Bieć
Marek Gruszczyński
Andrzej Sławiński
Andrzej Kondratowicz
Ludwik Kotecki
Arkadiusz Sieroń
Arkadiusz Sadowski
Tomasz Szymczak

Jarosław Neneman
Robert Klawe
Stanisław Stasiura
Krzysztof Adam Kowalczyk
Jakub Karnowski
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Jerzy Pruski
Katarzyna Sidło
Wiktor Wojciechowski
Tomasz Karasek