KONKURS MŁODY EKONOMISTA EDYCJA 2019

Konkurs Młody Ekonomista (KME) to inicjatywa dedykowana studentom, którzy pasjonują się ekonomią i nowymi zjawiskami społeczno-gospodarczymi. Uczestnicy nadsyłają prace projektowe na zadany przez Kapitułę Konkursową temat, a grono ekonomistów wyłania i nagradza najlepsze z nich. Odświeżona formuła konkursu daje więcej swobody w wyborze formuły rozwiązania proponowane przez Kapitułę zadania. Pozwala ona również na start w konkursie zespołom, w tym także zespołom łączącym różne dziedziny nauki. Najlepsze projekty wybierane są do finałowego etapu na podstawie krótkiego filmu – to nowość tej edycji KME. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziały w tej inicjatywie!

VIII EDYCJA KONKURSU

Gospodarka współdzielenia – impuls do radykalnej zmiany systemu gospodarczego czy jedynie nowy model biznesowy?

Rosnąca popularność platform internetowych takich jak Airbnb, UBER, Booking.com, Blabla car, Coach Surfing i wielu innych skłania do zastanowienia się nad istotą zmiany sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Czy jest to jedynie wykorzystujący nowoczesne technologie model biznesowy pozwalający bezpośrednio łączyć dwie strony zainteresowane transakcją, czy też odmienna filozofia podejścia do pojęcia własności, a także zupełnie nowy rodzaj transakcji gospodarczych?

Przedsiębiorstwa działające w gospodarce współdzielenia budzą często sprzeciw tradycyjnych firm zwracających uwagę na nierówne warunki konkurencji. Osoby oferujące na małą skalę usługi za pośrednictwem platform internetowych, często nie będąc przedsiębiorcami, nie podlegają wszystkim regulacjom, podatkom, składkom i opłatom, które obciążają tradycyjne przedsiębiorstwa, co może im dawać pewną przewagę. Jednocześnie jednak zastosowanie do wszystkich ofert jakie można znaleźć na platformach internetowych, istniejących regulacji zapewne wymusiłoby wycofanie szeregu z nich (np. gdyby osoba wynajmująca wolny pokój w swoim mieszkaniu musiała spełniać wszystkie regulacje dotyczące usług hotelarskich). Równocześnie, gospodarka współdzielenia umożliwia zwiększenie oferty dostępnej na rynku, choć w różnym, nie zawsze porównywalnym, standardzie.

Jakie działania powinny zostać podjęte przez decydentów? Czy powinny one wspierać rozwój firm działających na nowych zasadach, czy też wprowadzać regulacje ograniczające swobodę działalności? Czy konsument jest rzeczywiście beneficjentem nowych modeli biznesowych funkcjonujących w realiach gospodarki współdzielenia, nawet jeśli nie jest chroniony tak jak dotychczas?

Przeanalizuj i zaproponuj rozwiązania, pokaż jak Twoje propozycje wpłyną na rzeczywistość gospodarczą oraz różnych uczestników rynku.

I ETAP

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z krótkim filmem opowiadającym o Waszym projekcie na adres podany w Regulaminie. Czekamy na zgłoszenia do 15 grudnia 2018 roku.

Film promujący projekt powinien zawierać główne założenia (np. tytuł projektu, hipoteza, kluczowe argumenty, wstępne konkluzje, etc.) oraz uzasadnienie, dlaczego właśnie Wasz projekt jest wyjątkowy i zasługuje na to by Kapituła zapoznała się z nim w drugim etapie Konkursu. Długość filmu nie powinna przekroczyć 2,5 minuty. Zawartość oraz formuła Filmów promujących projekty jest dowolna, jednak musi spełniać warunki opisane w Regulaminie konkursu. W przypadku zgłoszeń projektów grupowych, w filmie mogą występować tylko wybrani przedstawiciele zespołu.

II ETAP

Spośród najlepszych zgłoszonych projektów, Kapituła wybierze najlepsze, które przejdą do drugiego etapu konkursu. Aby wziąć udział w drugim etapie należy do 3 lutego 2019 roku przesłać szczegółową prezentację projektu.

Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 15 minut. W przypadku zespołów, w prezentacji nie muszą uczestniczyć wszyscy członkowie zespołu. Projekt musi zawierać odnośniki do źródeł oraz bibliografię oraz spełniać warunki opisane w Regulaminie konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 grudnia 2018 roku. Zgłoszenie jest ważne jedynie wówczas, kiedy na adres kme@tep.org.pl zostaną przesłane zgody na przetwarzanie danych osobowych przez wszystkich członków danego zespołu.

Pobierz Regulamin KME EDYCJA 2019 Formularz – zgoda na przetwarzanie danych osobowych KME EDYCJA 2019

Ważne terminy

15 października 2018 – ogłoszenie VIII edycji Konkursu Młody Ekonomista 15 grudnia 2018 – termin przesłania formularza zgłoszeniowego wraz z krótkim filmem o projekcie 3 lutego 2019 – termin przesłania szczegółowej prezentacji projektu Luty 2019 – obrady Kapituły VIII edycji Konkursu Młody Ekonomista Marzec 2019 – ogłoszenie wyników Konkursu Młody Ekonomista 2019

Pobierz Harmonogram KME EDYCJA 2019

Kapituła Konkursu

Przewodniczącym Kapituły VIII. Edycji Konkursu Młody Ekonomista jest prof. Leszek Balcerowicz.

Do końca października 2018 zostanie ogłoszony pełny skład Kapituły Konkursu.

Nagrody

Kapituła Konkursu wyłoni 3 laureatów oraz wyróżnionych.

Laureaci Konkursu otrzymują nagrody (nagroda jednostkowa łączna – w przypadku zespołów do podziału dla członków zespołu):

I nagroda: 6 000 zł

II nagroda: 4 000 zł

III nagroda: 3 000 zł

Ponadto wszyscy nagrodzeni laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie Młody Ekonomista.

AKTUALNOŚCI KONKURSU

zobacz wszystkie

PARTNERZY VII EDYCJI

SAN Łódź

Deloitte

GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY

partnerzy_rzeczpospolita

PARTNERZY MEDIALNI

partnerzy_profit
partnerzy_radiokampus