Apel Towarzystwa Ekonomistów Polskich w sprawie udziału w wyborach parlamentarnych 

 

Demokratyczne, wolne i cykliczne wybory parlamentarne są podstawą współczesnego państwa prawa.  To moment, kiedy obywatelki i obywatele biorą odpowiedzialność za to, kto będzie sprawował władzę w ich imieniu, odnawiając jednocześnie legitymację dla demokratycznego systemu politycznego.

Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw. W demokracji konstytucyjnej dwuizbowość ma istotne znaczenie ustrojowe. Pozwala na konsekwentne przestrzeganie zasady podziału i równowagi władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Jej celem jest ochrona praw jednostki przed niebezpieczeństwami wynikającymi z koncentracji władzy. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się również w głosowaniu tajnym. 

Udział w wyborach powszechnych to obywatelska powinność a nie tylko najważniejsze z obywatelskich praw. Każdy głos ma znaczenie i będzie wpływał na dalsze losy naszego społeczeństwa, gospodarki i ustroju. 

Apelujemy o jak najliczniejszy udział w głosowaniu 15 października 2023 r. a także do zaangażowania w działania okołowyborcze. 

Towarzystwo Ekonomistów Polskich od 1993 roku, czyli od początku swojej działalności – za statutowy cel przyjęło wspieranie rozwoju nauk ekonomicznych, krzewienie wiedzy ekonomicznej oraz wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata. Opowiadamy się za wolnością gospodarczą, ograniczonym państwem w gospodarce, przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji, oraz niezależnością instytucji czuwających nad pro-rynkowymi regulacjami. 

Niestety kwestie gospodarcze, zwłaszcza te, które mogą realnie wpłynąć na zwiększenie potencjału rozwojowego i wzrostu gospodarczego Polski, nie wybrzmiewają w dostateczny sposób w kampanii wyborczej. Za pozytywne można uznać m.in. zapowiedzi obniżenia opodatkowania przedsiębiorstw (ale brak jest zapowiedzi o obniżeniu wydatków publicznych, bez którego dojdzie do wzrostu długu publicznego), przywrócenie praworządności, zakończenie konfliktu z UE i odblokowania unijnych funduszy, wzrost efektywności finansowania ochrony zdrowia, odwrócenie kierunku polityki edukacyjnej i poprawa wynagrodzenia nauczycieli, czy odpolitycznienie spółek skarbu państwa i administracji .

Celem działalności TEP jest podnoszenie poziomu wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie, przy pełnej świadomości trudności w realizacji takiego zadania. Dlatego też nasza działalność opiera się na bezstronnym i profesjonalnym podejściu do analizy zjawisk życia gospodarczego, swobodzie dyskusji i niczym nieskrępowanej wymianie poglądów. Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), w tym roku prowadziło szereg inicjatyw, których celem jest poprawa jakości debaty publicznej i prowadzonej polityki gospodarczej. Jest to m.in. cykl debat w związku z wyborami do Sejmu i Senatu – „2023. Gospodarka ma głos” oraz  cykl seminariów „Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej: konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy”. Po wyborach, bez względu na ich wyniki, będziemy zgodnie z misją TEP, aktywnie współuczestniczyli w osiąganiu ww. celów, to jest w budowie coraz bardziej konkurencyjnej kapitalistycznej gospodarki rynkowej w Polsce, a także poprzez oddziaływanie na decydentów, opinię publiczną, przedsiębiorców, ośrodki opiniotwórcze i innych uczestników życia gospodarczego.

Nadchodzące wybory mają szczególne znaczenie. Ich stawką będzie nie tylko wybór przyszłego parlamentu i rządu, ale przyszłość ustroju demokratycznego w naszym kraju. Ich wynik zdecyduje o możliwości przywrócenia ładu konstytucyjnego oraz naprawy instytucji demokratycznego państwa prawa, które są podstawą wolności gospodarczych. To będą najważniejsze wybory po 1989 r.

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się w niedzielę, 15 października 2023 r., w godzinach 7:00-21:00. Pamiętajmy każdy głos się liczy!

Rada Towarzystwa Ekonomistów Polskich

ilmutoto login login ilmutoto daftar ilmutoto ilmutoto daftar ilmutoto situs toto slot ilmutoto situs toto togel 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d 8kuda4d ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto ilmutoto situs slot gacor provider terbaik agen toto slot terpercaya 2023 agen toto togel terpercaya 2023 situs toto togel pasaran resmi terbaik bandar toto macau pasaran resmi toto togel bandar toto slot gacor 4d 2023 bo togel online pasaran terlengkap sepanjang masa bo toto slot terlengkap sepanjang masa situs toto togel 2023 bet 100 perak daftar toto slot dan toto togel 2023 bermain toto togel dengan bet hanya 100 perak daftar toto slot bonus new member terpercaya bermain toto slot pelayanan 24 jam nonstop situs toto togel terpercaya situs toto togel online terbaik winsortoto resmi daftar winsortoto login winsortoto daftar unsurtoto login unsurtoto daftar gampangtoto login gampangtoto daftar bungtoto login bungtoto daftar rasa4d login rasa4d ilmutoto situs toto slot dan agen toto togel resmi ilmutoto agen toto slot dan situs toto togel resmi ilmutoto situs toto togel dan toto slot 4d resmi terpercaya ilmutoto situs toto slot 4d dengan provider slot online terbaik sepanjang masa ilmutoto agen toto togel dan situs toto slot pasaran terbesar