ZAPROSZENIE:  Jak bank centralny powinien ustalać stopy procentowe?

Seminarium odbędzie się odbędzie się we wtorek, 17 października 2023 r., godz. 17:30-19:30 (w formule hybrydowej) Sala: Aula VII, budynek główny SGH, III piętro

Link do połączenia on-line (MS Teams)

Informacja o cyklu seminariów

Celem cyklu seminariów „Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej: konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy” jest dyskusja i odpowiedzenie na następujące pytania:

 • jakie obszary w tej polityce można uznać za pole szerokiego konsensusu,
 • w jakich obszarach występują wyraźne alternatywne stanowiska,
 • w jakich obszarach brak jeszcze dostatecznie rozwiniętych wyjaśnień.

Podstawą dyskusji na seminariach jest książka „A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961-2021” by Alan S. Blinder (Princeton University Press, Princeton and Oxford 2022). Tytuł książki świadomie nawiązuje do słynnego dzieła Miltona Friedmana i Anny Schwartz „A Monetary History of the United States, 1867-1960” (Princeton University Press 1963), które stało się kluczowe dla wyjaśnienia źródeł wielkiego Kryzysu lat 1930. Blinder zajmuje się jednak nie tylko polityką monetarną, lecz również polityką fiskalną i interakcją między tymi dwoma segmentami polityki stabilizacyjnej. Ostanie wydarzenia odnotowane w książce to wzrost inflacji w końcu 2021 r. i w pierwszym kwartale 2022 r. oraz rosyjska inwazja na Ukrainę. Autor prezentuje w uporządkowany sposób główne wątki dyskusji dotyczące skuteczności narzędzi polityki stabilizacyjnej oraz pokazuje jakie narzędzia były faktycznie stosowane i jakie zjawiska w realnej gospodarce temu towarzyszyły. Ksiązka Blindera stanowi dla nas punkt startowy do dyskusji nad współczesną polityką makroekonomiczną. W trakcie dyskusji odwołujemy się również do innych książek lub artykułów poruszających wybrane przez nas tematy.

Organizatorzy i moderatorzy

Organizatorem cyklu seminarium jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) we współpracy z Katedrą Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Moderatorami cyklu seminariów są:

 • dr Jarosław Janecki, przewodniczący Rady TEP, wykładowca SGH, b. główny ekonomista Banku Societe Generale S.A. w Polsce, kontakt: janecki@sgh.waw.pl
 • Stefan Kawalec – prezes firmy doradczej Capital Strategy, b.  wiceminister finansów, członek założyciel TEP, kontakt: skawalec@capitalstrategy.pl
 • dr Ernest Pytlarczyk – główny ekonomista Banku Pekao S.A., kontakt: pytlarczyk@pekao.com.pl
 • dr hab. Andrzej Rzońca – prof. SGH, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH, b. członek Rady Polityki Pieniężnej, b. przewodniczący Rady TEP, kontakt: arzonc@sgh.waw.pl

Program piątego seminarium cyklu

wtorek 17 października 2023 r. godz. 17:30-19:30

Jak bank centralny powinien ustalać stopy procentowe?

Prowadzenie: Dr hab. Andrzej Rzońca

 • Wystąpienia wstępne referentów:
  • Dr Jarosław Janecki (SGH) – przedstawienie ujęcia tematu w książce Alana Blindera
  • Prof. Michał Brzoza Brzezina (SGH)połączenie on-line z Frankfurtu
  • Maciej Bitner (ekspert, TEP)
 • Dyskusja uczestników współtworzących seminarium
 • Głosy końcowe referentów

Sporządzenie projektu wniosków z seminarium: Stefan Kawalec

Harmonogram kolejnych spotkań cyklu

Spotkania cyklu odbywają się raz na miesiąc, z przerwą wakacyjną. 

Terminy pięciu pierwszych spotkań:

 1. 27 kwietnia 2023: Jaka powinna być reakcja polityki pieniężnej na szoki podażowe?
 2. 16 maja 2023: Rola oraz koordynacja polityki monetarnej i fiskalnej w stabilizowaniu gospodarki.
 3. 13 czerwca 2023: Czy da się obniżać inflację nie powodując wzrostu bezrobocia?
 4. 19 września 2023: Czy da się obniżać deficyt budżetowy nie powodując spowolnienia gospodarki i wzrostu bezrobocia?
 5. 17 października 2023 (wtorek), 17:30-19:30: Jak bank centralny powinien ustalać stopy procentowe?

Terminy następnych spotkań zostaną ustalone później.

Zapraszamy do uczestnictwa w seminariach!

Pytania, a także sugestie dotyczące tematyki prosimy kierować do moderatorów (patrz: dane kontaktowe wyżej). 

Moderatorzy

Jarosław Janecki          Stefan Kawalec             Ernest Pytlarczyk          Andrzej Rzońca

Link do połączenia on-line (MS Teams)