Patronat TEP nad XI Kongresem Makroekonomicznym

Towarzystwo Ekonomistów Polskich objęło patronatem XI Kongres Makroekonomiczny organizowany przez SKN Finansów i Makroekonomii SGH. To największa studencka konferencja ekonomiczna łącząca środowiska biznesowe i akademickie.  Kongres odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2023 r.

Pandemia, wojna oraz inflacja zdominowały debatę publiczną w ostatnich latach. Rok 2024 to czas nowego otwarcia dla gospodarki i polityki międzynarodowej. Na XI Kongresie Makroekonomicznym postawimy pytanie jaka przyszłość czeka Polskę, Europę i Świat.

Nadchodzi czas wzrostu czy recesji? W obliczu obecnego kryzysu gospodarczego, wiele krajów stoi przed dylematem, jak zrównoważyć potrzebę stymulacji gospodarki z ryzykiem nadmiernego zadłużenia i inflacji. Czy Polska i świat będą w stanie uniknąć recesji lub wyjść z niej szybko i bezboleśnie? Czy możliwe jest tzw. miękkie lądowanie, czyli obniżenie inflacji bez wpadania w stagnację lub recesję? Czy obecny kryzys jest inny niż poprzednie, np. ze względu na silny rynek pracy i niskie bezrobocie? Dlaczego tak trudno przewidzieć recesję?  Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć nasi eksperci w panelu “Recesja czy wzrost? W jakim kierunku podąży Polska i Świat”.

Europa jest jednym z największych i najbardziej zintegrowanych bloków gospodarczych na świecie, ale czy jest również jednym z najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych? Czy Europa ma szansę odzyskać swoją rolę jako globalny lider i kształtować ład międzynarodowy? Czy będzie zmuszona do podążania za USA i Chinami, które wyznaczają tempo rozwoju gospodarczego i technologicznego? Czy Europa może wykorzystać swoje zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu i dążenie do neutralności emisyjnej jako przewagę konkurencyjną i stymulator innowacji? Czy też będzie to oznaczać stagnację i utratę rynków? Prelegenci będą dyskutować nad tymi dylematami w panelu „Czy Europa gra w swojej lidze? Konkurencyjność i potencjał gospodarczy Unii”? 

Rynek kapitałowy jest kluczowym elementem systemu finansowego, który umożliwia finansowanie inwestycji, alokację oszczędności i zarządzanie ryzykiem. Jakie są główne czynniki i wyzwania, które kształtują znaczenie rynku kapitałowego dla konwergencji Polski? Jak polskie firmy wykorzystują rynek kapitałowy do finansowania swojej ekspansji i wzrostu? Jakie są zalety i perspektywy zielonych obligacji, czyli instrumentów dłużnych służących do finansowania projektów związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatu? Jak rynek kapitałowy wpływa na popyt na kredyt inwestycyjny w bankach i na warunki jego udzielania? Te zagadnienia będą przedmiotem dyskusji na finałowym panelu „Znaczenie rynku kapitałowego dla konwergencji Polski”.

Dodatkowo drugiego dnia Kongresu odbędzie się seria krótkich wykładów poruszających aktualne wyzwania makroekonomiczne. Tematyka wystąpień jest zróżnicowana – od stworzenia przejrzystego i skutecznego systemu finansów publicznych do wpływu sztucznej inteligencji i biotechnologii na makroekonomię.

W Kongresie wezmą udział m.in. dr Marcin Mazurek, dr Sławomir Dudek, Mikołaj Raczyński, dr Jarosław Janecki i Andrzej Halesiak.

Zapraszamy do zapisów: https://forms.office.com/e/9i9raBmhGW

Więcej szczegółów na wydarzeniu: https://fb.me/e/btzgW54lq