Jak się przygotować do zmian demograficznych i na rynku pracy? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”

Zachodzące zmiany demograficzne, ekonomiczne i społeczne, w szczególności starzenie się ludności stawiają przed systemem emerytalnym szereg wyzwań. Najczęściej pojawiające się w dyskusjach pytania, to czy obecnie polski system emerytalny dostosowany jest do wyzwań związanych z utrzymaniem jego stabilności i adekwatności świadczeń? Czy i jak można wyrównać coraz większą lukę pomiędzy emeryturami mężczyzn i kobiet? Jak zmiany na rynku pracy wpływają na wysokość emerytur? Jak budować zachęty do dłuższej pracy i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę?

Czytaj więcej w „Rzeczpospolitej”

Jak się przygotować do zmian demograficznych i na rynku pracy? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”