Akcyza – łatwy sposób na zwiększanie wpływów do budżetu państwa w roku 2020?

Towarzystwo Ekonomistów Polskich zorganizowało panel dyskusyjny, w formie śniadania z ekspertami, pt.: „Akcyza – łatwy sposób na zwiększanie wpływów do budżetu państwa w roku 2020?”. Spotkanie odbyło się 11 września 2019 r. w Warszawie. Wzięli w niej udział wybitni eksperci specjalizujący się w tematyce podatkowej, w tym akcyzowej: Wojciech Bronicki – ekspert w dziedzinie podatku akcyzowego w Polsce, wieloletni Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów oraz dr Jarosław Neneman – ekonomista, wykładowca; w latach 2003-2006 pracownik Ministerstwa Finansów, gdzie był doradcą ministra, szefem gabinetu politycznego, podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za legislację i politykę podatkową, także członek TEP.

Spotkanie poprowadził red. Grzegorz Cydejko, członek TEP. W spotkaniu wzięli udział dziennikarze, publicyści, analitycy ekonomiczni oraz eksperci zajmujący się tematyką podatkową, w tym akcyzą. Spotkanie rozpoczęły dwie prezentacje dotyczące instrumentu jakim jest akcyza w odniesienia do aktualnych regulacji oraz druga z nich omawiająca kwestie polityki akcyzowej. Prezentacje merytoryczne przeplatane były dyskusjami dotyczącymi aktualnych i przyszłych wyzwań związanych z funkcjonowaniem tego podatku – zarówno z perspektywy maksymalizacji przychodów Skarbu Państwa, ale także uwarunkowań rynkowych oraz biznesowych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami towarzyszącymi temu spotkaniu:

Prezentacja Wojciecha Bronickiego
Prezentacja dra. Jarosława Nenemena
Broszura „O podatku akcyzowym”
Notce o najważniejszych faktach związanych z podatkiem akcyzowym