Dołek został ustanowiony? (28/2020)

W marcu państwa podejmowały bezprecedensowe decyzje. Na przykład w Indiach zamknięto społeczeństwo (1,3 mld ludzi) w domu.