Zawody przyszłości. Perspektywa pracodawców i uczelni – panel dyskusyjny TEP i WSEI

W środę 23 września 2015 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji (WSEI) w Lublinie miała miejsce dyskusja panelowa zorganizowana wspólnie przez tę uczelnię i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Tematem były Zawody przyszłości. Perspektywa pracodawców i uczelni.

W dyskusji udział wzięli (w porządku alfabetycznym):

  • Andrzej Cwynar, Dziekan Wydziału Ekonomii i Logistyki WSEI
  • pani Magdalena Gąsior-Marek, Posłanka na Sejm RP
  • Mirosław Jarosz, Rektor WSEI
  • pan Marcin Kęćko, Wicedyrektor w Urzędzie Miasta Lublin
  • dr Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • pani Małgorzata Sokół, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
  • dr Bohdan Wyżnikiewicz, p.o. Przewodniczącego Rady TEP

Moderatorem był Wiceprzewodniczący TEP, Andrzej Kondratowicz, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Format spotkania był następujący:

  • trzy krótkie prezentacje
  • dyskusja panelowa
  • pytania z sali

Spotkanie otworzył Rektor WSEI, prof. Mirosław Jarosz. Dyskusję panelową poprzedziły wystąpienia wprowadzające pana Ministra Kosiniaka-Kamysza, p.o. Przewodniczącego TEP, Bohdana Wyżnikiewicza i Dziekana Wydziału Ekonomii i Logistyki WSEI, prof. Andrzeja Cwynara. Następnie paneliści odpowiadali kolejno na dwie grupy pytań postawionych przez Moderatora.


W trakcie spotkania zostały poruszone następujące tematy:

Jaka jest rola państwa a jaka rynku w tworzeniu się nowych zawodów.

– Czy da się przewidzieć, jakie zawody będą potrzebne w przyszłości?

– Czy samo kreowanie „oficjalnych, państwowych” list zawodów [w Polsce: Klasyfikacja zawodów i specjalizacji, KZIS; ]nie stanowi hamulca w tworzeniu się „nowych” zawodów, będących odpowiedzią na potrzeby rynku? Czy przeciwnie, sprzyja tworzeniu nowych zawodów, dając im oficjalny „placet”?

– Czy i na ile proces tworzenia się i zanikania zawodów da się nadal rozpatrywać w kategoriach pojedynczego państwa narodowego?

– Współczesna emigracja z Polski i imigracja do Polski a zapotrzebowanie na pracowników wykonujących „nowe zawody”(polityka imigracyjna Polski wobec młodych, ambitnych, wykształconych Ukraińców, Syryjczyków; praktyka światowa w tej dziedzinie).


Poniżej zamieszczamy prezentacje tematyczne Prof. Andrzeja Kondratowicza, Prof. Andrzeja Cwynara oraz dr Bohdana Wyżnikiewicza.

ACK panel Lublin v2 A.CWYNAR – ZAWODY PRZYSZŁOŚCI BW Zawody przyszłości – Lublin