Produktywność Gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy

12 kwietnia br. odbędzie się organizowana przez Narodowy Bank Polski, Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Uniwersytet Wrocławski konferencja „Produktywność Gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy”. Do prezentacji na konferencji zgłoszono 36 artykułów zarówno indywidualnych, jak i zespołowych. Komisja Programowa wybrała 12, które zostaną zaprezentowane na konferencji.

 • Błażej, M., Góralski, (GUS, UŁ) Zastosowanie metody funkcji kontrolnych do pomiaru produktywności przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce,
 • Brzeziński, M., Myck, M., Najsztub, M.,(UW, CENEA) Nierówności dochodowe i poziom życia w Polsce w latach 1994-2015: nowe wyniki na podstawie połączonych danych ankietowych i podatkowych,
 • Cieslik, A., Michalek, J.J., Szczygielski, K., (UW) Firm capabilities, internationalization and productivity: an enterprise-level analysis,
 • Goczek, Ł.,(UW) Firm-Level Total Factor Productivity in Poland,
 • Gradzewicz, M., Mućk, J, (SGH, NBP) Globalization and the fall of markups,
 • Growiec, J., Strzelecki, P., Wyszyński, R., (NBP) Wkład imigracji z Ukrainy do wzrostu gospodarczego w Polsce,
 • Kotlewski, D., Błażej, M., (GUS, SGH) Konwergencja pomiędzy gospodarką Polski a gospodarkami rozwiniętymi w UE w świetle rachunku KLEMS,
 • Kordalska, A., Olczyk, M., Firm-level labour productivity in CEE countries: service sectors vs. manufacturing,
 • Kryszak, Ł., Świerczyńska, K., (UEP) Wpływ układu instytucjonalnego na produktywność gospodarek w krajach Afryki Subsaharyjskiej w latach 1996-2014,
 • Roszkowska, Wyszyński, R., (UŁ, NBP), Jaki jest poziom bezrobocia strukturalnego w Polsce?
 • Szymczak, A., Parteka, A., Wolszczak, J., (UG) Firms’ reaction to Global Value Chains,
 • Godlewska-Dzioboń, A., Klimczyk, P., Witoń, A., (UEKr), Produktywność w sektorze usług opartych na wiedzy w Unii Europejskiej – analiza sigma konwergencji.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedyskutowania zagadnień dotyczących produktywności gospodarki, jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki polskiej, jak i w szerszej perspektywie Europy i świata.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informacji o wydarzeniu:

www.tep.org.plwww.nbp.pl