TEP przystąpiło do koalicji „15 lat Polski w UE”

Towarzystwo Ekonomistów Polskich, decyzją Rady TEP, przystąpiło do Koalicji „15 lat Polski w UE” , której celem jest prowadzenie działań edukacyjnych i komunikacyjnych na rzecz wzmocnienia rzeczowej debaty o UE i znaczenia członkostwa Polski w Unii.

O Koalicji i jej celach
CASE, jako jeden z najstarszych prywatnych think-tanków w Polsce, bazując na swoim 27-letnim doświadczeniu w dostarczaniu obiektywnych analiz i rekomendacji dotyczących polityki społeczno-gospodarczej w Polsce, Europie i na świecie, widzi potrzebę wzmocnienia współpracy instytucji trzeciego sektora w Polsce w celu lepszego i regularnego informowania społeczeństwa o ekonomicznych i społecznych aspektach funkcjonowania polskiej gospodarki. 15-lecie członkostwa Polski w Unii jest bardzo dobrą okazją do stworzenia tego rodzaju współpracy. W konsekwencji powstała Koalicja think-tanków składająca się z najlepszych niezależnych polskich instytucji wspierających badania, edukację i szerzenie wiedzy ekonomiczno-społecznej w Polsce.

Działania w ramach Koalicji mają dwa ważne cele. Głównym celem jest uczczenie piętnastej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej poprzez wspólne regularne dostarczenie i popularyzację wysokiej jakości analiz, eksperckich rekomendacji i niezależnych opinii oraz promocję wartości (lecz również ograniczeń) ekonomicznie i instytucjonalnie zintegrowanej Europy, a w szczególności członkostwa Polski w UE.

Drugim istotnym celem jest pogłębienie współpracy wśród think-tanków i wzmocnienie przekazu naszej wiedzy i doświadczenia. Tym sposobem pragniemy udowodnić istotną rolę think-tanków w debacie publicznej, wierząc, iż Koalicja może zdziałać dużo więcej niż łącznie każda organizacja w pojedynkę.

Członkowie Koalicji
CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – inicjator oraz koordynator działań Koalicji

Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA

Centrum Stosunków Międzynarodowych

Forum Obywatelskiego Rozwoju 
Fundacja
Centrum im. prof. Bronisława Geremka 

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Global.Lab
GRAPE 

In.Europa 

Instytut Badań Strukturalnych

Polska Fundacja im. Roberta Schumana 

TEP – Towarzystwo Ekonomistów Polskich