23
Mar

0

TEP uruchamia projekt „Blockchain”

Rada TEP zdecydowała o uruchomieniu nowego projektu, o nazwie „Blockchain”. Celem projektu “Blockchain” jest włączenie się TEP i jego członków  w trwające już od pewnego czasu na świecie i Polsce dyskusje na temat możliwości, jakie dają dla rozwoju nowe technologie, a także na temat wyzwań dla gospodarki, prawa i regulacji.