Konferencja „Blockchain – Bariery i Transformacje”

Towarzystwo Ekonomistów Polskich wraz z partnerami zapraszają na konferencję poświęconą tematyce Blockchain
5 grudnia 2018 r., godz. 08:30-17:15
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, Aula VII


Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję poświęconą tematyce Blockchain pt.: „Blockchain – bariery i transformacje”. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP), we współpracy ze Szkołą Główną Handlową, Wydziałem Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziałem Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Inicjatywę objął honorowym patronatem United Nations Global Compact Poland i Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii. Głównym partnerem konferencji jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, a sponsorami są Alior Bank i Golem.

Szybki rozwój nowych technologii, takich jak Blockchain, a także zainteresowanie biznesu i sektora publicznego ich wykorzystaniem to w naszej ocenie przejaw wkraczania w tzw. IV Rewolucję Przemysłową. Coraz częściej pojawiają się opinie, że stajemy się świadkami przełomu technologicznego, a co za tym idzie i ekonomicznego. Naszą ambicją, jako towarzystwa które stawia sobie za cel m.in. wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych, jest aby konferencja ta zainicjowała szeroką debatę publiczną dotyczącą technologii tj. Blockchain oraz docelowo wykreowała platformę współpracy pomiędzy praktykami, teoretykami, światem biznesu, regulatorami, czy w końcu fascynatami tego tematu.

Konferencja ma na celu zidentyfikowanie najpoważniejszych barier w wykorzystywaniu Blockchain oraz podjęcie dyskusji nad możliwymi sposobami ich niwelacji. Z drugiej strony, w trakcie prezentacji i paneli, podjęta zostanie próba uchwycenia istoty transformacji modeli biznesowych oraz kierunków transformacji gospodarczej oraz społecznej, jakie zapoczątkowała ta technologia. W wydarzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele: współorganizatorów – SGH i UJ, Komisji Europejskiej, instytucji centralnych i regulatorów, a także liderzy biznesu, ekonomiści, prawnicy oraz media.

Wydarzenie odbędzie się w Warszawie 5 grudnia 2018 w Auli VII, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (al. Niepodległości 162). Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja rozpocznie się 22 października br. przez platformę Evenea. Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres e-mail: sekretariat@tep.org.pl.
Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo zaproszenie i zaszczycą nas swoją obecnością.

Z poważaniem,

Julia Patorska, Przewodnicząca TEP
Jacek J. Wojciechowicz, Członek Rady TEP, Lider Projektu Blockchain

Więcej informacji na stronie TEP poświęconej konferencji oraz profilu na Facebooku @TowarzystwoEP

Rejestracja na Evenea.