Nazwa projektu

  Imię i nazwisko liderki/lidera projektu

  Data urodzenia

  Adres email

  Numer telefonu

  Adres korespondencyjny

  Nazwa Uczelni / Szkoły

  Rok / Klasa

  Kierunek / Profil

  Chcesz dodać więcej członków zespołu?

  Imię i nazwisko członka projektu

  Data urodzenia

  Adres email

  Numer telefonu

  Imię i nazwisko pierwszego członka projektu

  Data urodzenia

  Adres email

  Numer telefonu


  Imię i nazwisko drugiego członka projektu

  Data urodzenia

  Adres email

  Numer telefonu

  Imię i nazwisko pierwszego członka projektu

  Data urodzenia

  Adres email

  Numer telefonu


  Imię i nazwisko drugiego członka projektu

  Data urodzenia

  Adres email

  Numer telefonu


  Imię i nazwisko trzeciego członka projektu

  Data urodzenia

  Adres email

  Numer telefonu

  Imię i nazwisko pierwszego członka projektu

  Data urodzenia

  Adres email

  Numer telefonu


  Imię i nazwisko drugiego członka projektu

  Data urodzenia

  Adres email

  Numer telefonu


  Imię i nazwisko trzeciego członka projektu

  Data urodzenia

  Adres email

  Numer telefonu


  Imię i nazwisko czwartego członka projektu

  Data urodzenia

  Adres email

  Numer telefonu

  Załącz plik (np. pracę, formularz, film, etc.)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61/212, 01-031 Warszawa.
  Dane będą przetwarzane z zakresie koniecznym do organizacji Konkursu oraz Gali Finałowej.
  Dane jakie będą przetwarzane to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, data urodzenia, nazwa uczelni, dane dotyczące roku i kierunku studiów oraz zdjęcia z Gali Finałowej.
  Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
  Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu Młodego Ekonomisty

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych przez Organizatora

  Wyrażam zgodę na bycie fotografowanym oraz filmowanym podczas Gali Finałowej

  Przepisz kod

  captcha