Nazwa projektu

Imię i nazwisko liderki/lidera projektu

Data urodzenia

Adres email

Numer telefonu

Adres korespondencyjny

Nazwa Uczelni

Rok

Kierunek

Chcesz dodać więcej członków zespołu?

Imię i nazwisko członka projektu

Data urodzenia

Adres email

Numer telefonu

Imię i nazwisko pierwszego członka projektu

Data urodzenia

Adres email

Numer telefonu


Imię i nazwisko drugiego członka projektu

Data urodzenia

Adres email

Numer telefonu

Imię i nazwisko pierwszego członka projektu

Data urodzenia

Adres email

Numer telefonu


Imię i nazwisko drugiego członka projektu

Data urodzenia

Adres email

Numer telefonu


Imię i nazwisko trzeciego członka projektu

Data urodzenia

Adres email

Numer telefonu

Imię i nazwisko pierwszego członka projektu

Data urodzenia

Adres email

Numer telefonu


Imię i nazwisko drugiego członka projektu

Data urodzenia

Adres email

Numer telefonu


Imię i nazwisko trzeciego członka projektu

Data urodzenia

Adres email

Numer telefonu


Imię i nazwisko czwartego członka projektu

Data urodzenia

Adres email

Numer telefonu

Załącz plik (np. pracę, formularz, film, etc.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61/212, 01-031 Warszawa.
Dane będą przetwarzane z zakresie koniecznym do organizacji Konkursu oraz Gali Finałowej.
Dane jakie będą przetwarzane to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, data urodzenia, nazwa uczelni, dane dotyczące roku i kierunku studiów oraz zdjęcia z Gali Finałowej.
Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
Uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Organizatora w celu organizacji Konkursu Młodego Ekonomisty

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych przez Organizatora

Wyrażam zgodę na bycie fotografowanym oraz filmowanym podczas Gali Finałowej

Przepisz kod
captcha