[dt_hr_title tag=’h2′]Inflacja rzeczywista a inflacja postrzegana.
Problemy inflacyjne w spowalniającej gospodarce[/dt_hr_title]

Towarzystwo Ekonomistów Polskich przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego zorganizowało jesienią 2011 roku cykl debat, zatytułowanych „Inflacja rzeczywista a inflacja postrzegana. Problemy inflacyjne w spowalniającej gospodarce”. Debaty odbyły się w sześciu miastach Polski, w głównych ośrodkach akademickich: Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu oraz Białymstoku.

„Debaty TEP i NBP o inflacji” to projekt, który miał na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat inflacji wśród społeczeństwa, obalenie mitów na jej temat, walkę z populizmem inflacyjnym oraz tzw. „efektami drugiej rundy”.

[dt_hr_title tag=’h2′]DEBATY[/dt_hr_title] [dt_sc_tabs_horizontal] [dt_sc_tab title=”W Gdańsku”]

Pierwsza debata odbyła się 17 października 2011 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wzięli w niej udział:
[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

 • prof. UG dr hab. Dariusz Filar (były Członek Rady Polityki Pieniężnej),
 • dr Maciej Krzak  (Uczelnia Łazarskiego, Szef Zespołu Prognoz Makroekonomicznych Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE),
 • dr  Bohdan Wyżnikiewicz (Wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich).
[/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”W Lublinie”]

Kolejna debata została zorganizowana 7 listopada 2011 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W debacie wzięli udział:
[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

 • Jarosław T. Jakubik (Zastępca Dyrektora Generalnego Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego),
 • dr Michał Zieliński (ekonomista i publicysta),
 • Ryszard Petru (Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich),
 • dr Bohdan Wyżnikiewicz (Wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich).
[/dt_sc_fancy_ul]

debata_lublin_1_2011
debata_lublin_2_2011

[/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”W Łodzi”]

Trzecia debata odbyła się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 23 listopada 2011 roku. W debacie wzięli udział:
[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

 • Witold Grostal (Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w Instytucie Ekonomicznym NBP),
 • dr Andrzej Kondratowicz (Członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich),
 • dr Maciej Krzak (Uczelnia Łazarskiego, Szef Zespołu Prognoz Makroekonomicznych Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE),
 • dr Wiktor Wojciechowski (Główny Ekonomista Invest-Banku).
[/dt_sc_fancy_ul] [/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”W Krakowie”]

Czwarta debata odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dniu 28 listopada 2011 roku. W debacie wzięli udział:
[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

 • Jarosław T. Jakubik (Zastępca Dyrektora Generalnego Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego),
 • dr Maciej Krzak (Uczelnia Łazarskiego, Szef Zespołu Prognoz Makroekonomicznych Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE),
 • Ryszard Petru (Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich),
 • prof. dr hab. Andrzej Wojtyna (były członek Rady Polityki Pieniężnej).
[/dt_sc_fancy_ul]

debata_krakow_1_2011
debata_krakow_2_2011
[/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”W Poznaniu”]

Następna debata odbyła się w we współpracy z Katedrą Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1 grudnia 2011 roku. W debacie wzięli udział:
[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

 • Jarosław T. Jakubik (Zastępca Dyrektora Generalnego Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego),
 • dr Maciej Krzak (Uczelnia Łazarskiego, Szef Zespołu Prognoz Makroekonomicznych Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE),
 • prof. dr hab. Marian Noga (były Członek Rady Polityki Pieniężnej),
 • prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska (Kierownik Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej UE w Poznaniu)
 • dr Bohdan Wyżnikiewicz  (Wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich).
[/dt_sc_fancy_ul]

debata_poznan_2_2011
debata_poznan_1_2011

[/dt_sc_tab] [dt_sc_tab title=”W Białymstoku”]

Ostatnia debata odbyła się w na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 5 grudnia 2011 roku. W debacie wzięli udział:
[dt_sc_fancy_ul style=”book”]

 • Jan Fijor (Członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich),
 • Jarosław T. Jakubik (Zastępca Dyrektora Generalnego Instytutu Ekonomicznego Narodowego Banku Polskiego),
 • dr Andrzej Kondratowicz (Członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich),
 • prof. UwB dr hab. Henryk Wnorowski (Uniwersytet w Białymstoku)
[/dt_sc_fancy_ul]

debata_bialystok_1_2011
debata_bialystok_2_2011
[/dt_sc_tab] [/dt_sc_tabs_horizontal]


Wszystkie debaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród studentów oraz pracowników naukowych uczelni. Na sali gromadziło się nawet do 150 słuchaczy, którzy zostali zapoznani z tematem inflacji oraz mieli  możliwość zadawania pytań czołowym polskim ekonomistom.

Po każdej debacie zorganizowane zostały spotkania z mediami. Radio Gdańsk zaprosiło dwóch uczestników debaty do udziału w prawie godzinnym programie gospodarczym. Dzięki relacjom dziennikarzy w lokalnych mediach oraz w Internecie udało nam się dotrzeć do szerszego grona odbiorców i zwiększyć świadomość ekonomiczną społeczeństwa.

Ponadto nagrano pięć debat, a płyty z 2 najciekawszymi filmami zostały rozesłane do uczelni biorących udział w projekcie, liceów ogólnokształcących oraz do Oddziałów Okręgowych NBP, co pozwoliło zapoznać jeszcze szerszą grupę osób z tematem inflacji.

W przyszłości Towarzystwo Ekonomistów Polskich planuje kontynuować cykl debat na temat aktualnych problemów ekonomicznych w innych ośrodkach akademickich.

No Comments Yet

Leave a Reply