Spotkania TEP

TEP stawia sobie za cel rozwój nauk ekonomicznych, krzewienie wiedzy ekonomicznej i wyjaśnianie współczesnych zjawisk społeczno-gospodarczych. Te zadania realizujemy m. in. poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń, które stanowią płaszczyznę wymiany poglądów i poszerzania wiedzy ich uczestników, nawiązywania kontaktów i wypracowywania stanowiska w istotnych kwestiach.

Nasze spotkania to przede wszystkim:

DEBATY TEP

Debaty TEP to spotkania skierowane do studentów i pracowników akademickich debaty eksperckie, przybliżające uczestnikom ważne zagadnienia z zakresu ekonomii; organizowane na najważniejszych uczelniach ekonomicznych w kraju.

PANELE TEP

Panele TEP to dyskusje panelowe ekspertów ze świata nauki, administracji i biznesu, adresujące aktualne, istotne problemy dzisiejszej ekonomii i globalnej gospodarki.

OBIADY TEP

Obiady TEP to zamknięte spotkania ekonomistów z ważnymi osobami świata gospodarki i polityki, które stanowią okazję do konstruktywnej dyskusji na bieżące tematy życia społeczno-gospodarczego.