„O przyszłości polskiego rolnictwa: jak się przygotować do konkurencji z rolnictwem Ukrainy” – IV. debata z cyklu „2023. Gospodarka ma głos”

Wojna w Ukrainie i jej skutki okazały się dużym wyzwaniem dla polskiego rolnictwa
(liberalizacja handlu, konkurencyjność, zakłócenia dostaw i wysokie ceny surowców
energetycznych). W tym kontekście pojawia się pytanie o zagrożenia dla
bezpieczeństwa żywnościowego.

O tym, jak przygotować się do konkurencji z rolnictwem Ukrainy oraz o tym, jakie są szanse i zagrożenia rozmawiają:

  • Dr hab. Iwona Szczepaniak – Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB
  • Dr Jakub Olipra – Credit Agricole, SGH
  • Grzegorz Brodziak –  Goodvalley Agro S.A., Polska Federacja Rolna

Debatę poprowadził redaktor Jarosław J. Szczepański.

Informacja w „Rzeczpospolitej” – Jak się przygotować do konkurencji z rolnictwem Ukrainy? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”

Komentarz Krzysztofa Kowalczyka z „Rzeczpospolita”:

Krzysztof Adam Kowalczyk: Dlaczego potrzebna nam zielona rewolucja