Opinia TEP do rządowego przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego

Przedstawiamy opinię Towarzystwa Ekonomistów Polskich nt. raportu „Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu”, opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów w czerwcu 2013 r. Opracowanie zostało dziś złożone w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu oraz z listem Przewodniczącego Ryszarda Petru:

List Ryszarda Petru List Ryszarda Petru