23
Sie

0

Opinia Towarzystwa Ekonomistów Polskich do programu polityki rodzinnej Prezydenta RP „Dobry klimat dla rodziny”

23-08-2013

Przedstawiamy opinię Towarzystwa Ekonomistów Polskich nt. programu polityki rodzinnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej “Dobry klimat dla rodziny”, opublikowanego przez Kancelarię Prezydenta RP w maju 2013.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią opinii i listem Przewodniczącego Rady TEP – Ryszarda Petru:

Opinia TEP List Przewodniczącego TEP