Opinia Towarzystwa Ekonomistów Polskich do programu polityki rodzinnej Prezydenta RP „Dobry klimat dla rodziny”

Przedstawiamy opinię Towarzystwa Ekonomistów Polskich nt. programu polityki rodzinnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dobry klimat dla rodziny”, opublikowanego przez Kancelarię Prezydenta RP w maju 2013.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią opinii i listem Przewodniczącego Rady TEP – Ryszarda Petru:

Opinia TEP List Przewodniczącego TEP