Partnerzy

III edycję Konkursu Młody Ekonomista wspierali:

PKN Orlen SA

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna to jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej zajmująca się  przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.

Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie oraz posiada największą w Europie Centralnej sieć blisko 2 700 stacji paliw zlokalizowanych w tych krajach. Zintegrowany kompleks rafineryjno–petrochemiczny w Płocku zaliczany jest do najnowocześniejszych i najefektywniejszych tego typu obiektów w Europie.  Zapleczem sieci detalicznej Orlenu jest efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów dalekosiężnych.

Przyjętym kierunkiem rozwoju jest przekształcanie PKN ORLEN w koncern typu multiutility zaangażowanego w sektor energetyczny.

Misja Orlenu to: ” Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość.”

 

 PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.

 

Patronatem medialnym Konkurs objęli:

 

Wyborcza.biz

Wyborcza.biz to najbardziej opiniotwórczy w kraju serwis internetowy o tematyce biznesowej, źródło informacji dla inwestorów, przedsiębiorców, menedżerów i szerszej publiczności zainteresowanej pulsem światowej i krajowej gospodarki. Portal jest miejscem nieustannej debaty o problemach ekonomicznych, globalnym kryzysie, Unii Europejskiej i miejscu Polski w niej. Treści tworzy zespół osobowości dziennikarskich Gazety Wyborczej, wspierany przez grupę dziennikarzy i redaktorów internetowych.
Z portalem współpracuje też elitarna grupa blogerów – specjalistów w dziedzinie inwestowania, rynków kapitałowych i analizy technicznej. Swojego bloga prowadzą m.in. eksperci SII, DM BOŚ, Noble Securities.

 

Radio UWM FM

Radio UWM FM powstało formalnie w grudniu 2000 roku. Działalność rozpoczęło oficjalnie w czerwcu 2001 roku, nadając od tego czasu bezustannie program radiowy.

Właścicielem stacji od momentu jej powstania jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentowany przez Rektora. Jest on jedynym właścicielem rozgłośni i ma decydujący wpływ na charakter jej działalności. Radio UWM FM będąc własnością uniwersytetu nabiera szczególnego, niepowtarzalnego charakteru w skali regionu, stając się kuźnią młodych talentów dziennikarskich. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż główna część załogi tworzącej program stacji to osoby młode, bardzo często będące w trakcie zdobywania wyższego wykształcenia.

Radio nadaje 24 godziny na dobę, grając głównie muzykę rockową, hip hop, a także reggae i wiele innych rodzajów muzyki popularnych wśród studentów. Grupą docelową UWM FM jest młodzież w wieku od 19 do 25 lat, ucząca się. W serwisach informacyjnych pojawiają się informacje o Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, wydarzeniach kulturalnych w Olsztynie, a także o wydarzeniach muzycznych. Radio organizuje różnego rodzaju plebiscyty, między innymi Belfer – plebiscyt na najpopularniejszego wykładowcę UWM, czy Kino Nostra – plebiscyt na najlepszy (zdaniem studentów) film.

 

 

 

 

 

Akademickie Radio Kampus

Akademickie Radio Kampus jako pierwsza akademicka stacja radiowa w warszawskim eterze, rozpoczęło nadawanie 1 czerwca 2005 roku.

Swój program Radio Kampus kieruje do studentów, pracowników naukowych, licealistów i wszystkich tych, których interesuje tematyka akademicka.

Zespół redakcyjny Akademickiego Radia Kampus tworzą przede wszystkim studenci , którzy pracują na zasadzie wolontariatu. Pod nadzorem doświadczonych dziennikarzy, tworzą oni całodobowy program. Radio tworzą redakcje: informacji, publicystyki, kultury, studencka i muzyczna.

Ważnym elementem Radia Kampus jest prezentacja niezależnej i alternatywnej kultury. Tygodniowo na antenie pojawia się ponad 20 różnych audycji kulturalnych i muzycznych, które są doskonałą platformą prezentacji młodych twórców.

Informacja i publicystyka w Radiu Kampus to nie tylko serwisy dotyczące życia studentów i najświeższych wydarzeń ze stolicy, ale też magazyny prezentujące materiały dotyczące życia każdego studenta, poruszające tematykę społeczno-polityczną.

 

 

 

 

 

Radio Centrum

Akademickie Radio Centrum to lokalna, akademicka stacja radiowa nadająca w Lublinie i najbliższej okolicy na częstotliwości 98,2 MHz.

Radio Centrum jest obecne w „eterze” od 1995 roku, wcześniej, przez około 30 lat, funkcjonowało jako radiowęzeł (zasięg obejmował cały obszar Miasteczka Akademickiego UMCS). Rozgłośnia ma charakter akademicko-miejskim. W latach 2005-2011 grało muzykę wyłącznie rockową (głównie rock alternatywny). W 2011 roku radio zmieniło format na bardziej otwarty muzycznie. Wieczorami w programach autorskich pojawiają się różne style muzyczne, np. rock progresywny, muzyka folkowa, hip-hop. W dni powszednie co godzinę nadaje też informacje z miasta, regionu, lubelskich uczelni, kraju i świata (pn. Wydarzenia). Uzupełnieniem ramówki są liczne audycje publicystyczne poświęcone środowisku akademickiemu, lokalnej polityce i kulturze oraz motoryzacji.

Grupą docelową radia są osoby w przedziale wiekowym 16-25 lat, choć duża część słuchaczy to mieszkańcy Lublina powyżej 25 roku życia.

Stacja nadaje program także za pośrednictwem Internetu.

Właścicielem rozgłośni i częstotliwości jest Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej.

 

 

 

 

 

Kwartalnik finansowy Profit Journal

„Profit Journal” to magazyn finansowy wydawany pod egidą działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Koła Naukowego Rynków Kapitałowych INDEX.

Celem magazynu jest stworzeniem platformy wymiany poglądów na najważniejsze kwestie z zakresu finansów, ekonomii i ogólnego otoczenia gospodarczego.

W magazynie znaleźć można interesujące wywiady z ekspertami i profesjonalne artykuły na najciekawsze tematy ze świata biznesu.

Hasło magazynu to: Stop loss, take PROFIT!