Trzeba szukać elementów wzmacniających współpracę amerykańsko-europejską, a także współpracę polsko-amerykańską

Podczas debaty pt. „Transatlantic Renaissance or Economic NATO? Strategic and Economic Implications of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)”, która miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w dniu 17 marca 2014 roku, poruszono temat negocjowanej obecnie umowy w sprawie inwestycji i handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi oraz jej możliwych konsekwencji.

W dyskusji udział wzięli m.in.:

Ryszard Petru- Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich,
Craig Kennedy- Prezes The German Marshall Fund of the United States oraz
Fredrik Erixon- Dyrektor European Center for International Political Economy (ECIPE).

Spotkanie zorganizowała Kancelaria Prezydenta RP we współpracy z The German Marshall Fund of the United States.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem debaty na oficjalnej stronie Prezydenta RP.