„Jak pokonać inflację?” – III. debata z cyklu „2023. Gospodarka ma głos”

Koszt utraconej siły nabywczej oszczędności zgromadzonych przez polskie rodziny w bankach w samym tylko 2022 roku dr Stanisław Kluza szacuje na co najmniej 150 mld zł. Inflacja zrywa relacje w gospodarce, przesuwa naszą uwagę z tworzenia wartości na śledzenie zmian cen. Niezależność banku centralnego jest kluczowa, za stawanie w jej obronie część prezesów banków centralnych została zdymisjonowana, ale bez wiarygodności nie obronimy wartości polskiego pieniądza.

O tym, co z tą inflacją i jakie są jej koszty rozmawiają:

  • prof. Joanna Tyrowicz – GRAPE, UW
  • prof. Andrzej Sławiński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • prof. Andrzej Wojtyna – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Debatę poprowadził redaktor Jarosław J. Szczepański.