Obserwatorium Wyborcze MISO

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego oraz ośrodek analityczno-ekspercki Centrum Analiz MISO powołały Obserwatorium Wyborcze MISO. Ich celem jest badanie kampanii wyborczych i procesów wpływających na wolne wybory w Polsce. Przez sieć ekspercką oraz współpracę z instytucjami i organizacjami związanych z MISO, obserwatorium ma na celu zapewnienie przejrzystości i dostępności kampanii wyborczych i procesów wyborczych dla wszystkich obywateli.

Działania Obserwatorium Wyborczego MISO skupiają się przede wszystkim na:

  • Monitoringu mediów;
  • Badaniu wpływu przekazu medialnego na postawy polityczne i decyzje wyborcze;
  • Współpracy w ramach inicjatywy na rzecz dostępności wyborów;
  • Pomiarze nastrojów opinii publicznej wokół kluczowych tematów w debacie politycznej;
  • Edukacji i promowaniu dobrych praktyk w procesie wyborczym;
  • Działaniach profrekwencyjnych i zachęcaniu do aktywnego udziału w kampanii wyborczej i wyborach.

Więcej informacji o projekcie, w tym aktualne działania Obserwatorium, dostępne są na stronie: https://miso.org.pl/dzialalnosc/obserwatorium-wyborcze-miso/