ZAPROSZENIE: Czy da się obniżać deficyt budżetowy nie powodując spowolnienia gospodarki i wzrostu bezrobocia? 

Seminarium odbędzie się we wtorek, 19 września 2023 r., godz. 17:30-19:30 (w formule hybrydowej) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), budynek główny, Al. Niepodległości 162, Aula VII, 3 piętro.

Link do połączenia on-line (MS Teams)

Informacja o cyklu seminariów

Celem cyklu seminariów „Współczesna wiedza na temat polityki stabilizacyjnej: konsensus, alternatywne podejścia i białe plamy” jest dyskusja i odpowiedzenie na następujące pytania:

 • jakie obszary w tej polityce można uznać za pole szerokiego konsensusu,
 • w jakich obszarach występują wyraźne alternatywne stanowiska,
 • w jakich obszarach brak jeszcze dostatecznie rozwiniętych wyjaśnień.

Podstawą dyskusji na seminariach jest książka „A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961-2021” by Alan S. Blinder (Princeton University Press, Princeton and Oxford 2022). Tytuł książki świadomie nawiązuje do słynnego dzieła Miltona Friedmana i Anny Schwartz „A Monetary History of the United States, 1867-1960” (Princeton University Press 1963), które stało się kluczowe dla wyjaśnienia źródeł wielkiego Kryzysu lat 1930. Blinder zajmuje się jednak nie tylko polityką monetarną, lecz również polityką fiskalną i interakcją między tymi dwoma segmentami polityki stabilizacyjnej. Ostanie wydarzenia odnotowane w książce to wzrost inflacji w końcu 2021 r. i w pierwszym kwartale 2022 r. oraz rosyjska inwazja na Ukrainę. Autor prezentuje w uporządkowany sposób główne wątki dyskusji dotyczące skuteczności narzędzi polityki stabilizacyjnej oraz pokazuje jakie narzędzia były faktycznie stosowane i jakie zjawiska w realnej gospodarce temu towarzyszyły. Ksiązka Blindera stanowi dla nas punkt startowy do dyskusji nad współczesną polityką makroekonomiczną. W trakcie dyskusji odwołujemy się również do innych książek lub artykułów poruszających wybrane przez nas tematy.

Organizatorzy i moderatorzy

Organizatorem cyklu seminarium jest Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) we współpracy z Katedrą Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Moderatorami cyklu seminariów są:

 • dr Jarosław Janecki, przewodniczący Rady TEP, wykładowca SGH, b. główny ekonomista Banku Societe Generale S.A. w Polsce, kontakt: janecki@sgh.waw.pl
 • Stefan Kawalec – prezes firmy doradczej Capital Strategy, b.  wiceminister finansów, członek założyciel TEP, kontakt: skawalec@capitalstrategy.pl
 • dr Ernest Pytlarczyk – główny ekonomista Banku Pekao S.A., kontakt: pytlarczyk@pekao.com.pl
 • dr hab. Andrzej Rzońca – prof. SGH, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH, b. członek Rady Polityki Pieniężnej, b. przewodniczący Rady TEP, kontakt: arzonc@sgh.waw.pl

Program czwartego seminarium cyklu

wtorek, 19 września 2023 r. godz. 17:30-19:30

Czy da się obniżać deficyt budżetowy nie powodując spowolnienia gospodarki i wzrostu bezrobocia?

Prowadzenie: Stefan Kawalec

 • Wystąpienia wstępne referentów:
  • Dr hab. Andrzej Rzońca – przedstawienie ujęcia tematu w książce Alana Blindera
  • Ludwik Kotecki (członek RPP, były wiceminister finansów)
  • Dr Stanisław Kluza (SGH, prezes QuantTank, były minister finansów, były przewodniczący KNF)
 • Dyskusja uczestników współtworzących seminarium
 • Głosy końcowe referentów