Czy nowa reguła fiskalna uzdrowi finanse publiczne w Polsce – zaproszenie na panel TEP

Towarzystwa Ekonomistów Polskich serdecznie zaprasza na kolejny panel dyskusyjny, który odbędzie się 26 czerwca 2013 r. o godz. 13 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Ser­decz­nie zapra­szamy Pań­stwa na kolejny z cyklu paneli dys­ku­syj­nych orga­ni­zo­wa­nych przez TEP we współ­pracy ze Szkołą Główną Handlową:
Czy nowa reguła fiskalna uzdrowi finanse publiczne w Polsce

Uczestnikami panelu będą:

• Ludwik Kotecki, Główny Ekonomista w Ministerstwie Finansów

• Aleksander Łaszek, Forum Obywatelskiego Rozwoju

• Prof. Dariusz Rosati, Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych

• Dr Bohdan Wyżnikiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Prowadzenie Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru.

Dyskusja odbędzie się dn. 26 czerwca 2013 roku (środa) o godzinie 13.00 w Szkole Głównej Handlowej, w Sali nr 1A w budynku C, na pierwszymym piętrze, Al. Niepodległości 128 (skrzyżowanie Al. Niepodległości i ul. Madalińskiego) w Warszawie.

Wstęp wolny.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności drogą mailową: sekretariat@tep.org.pl 

[download id=”106″ format=”2″]