Debata – jak walczyć z inflacją?

5 czerwca 2023 r. Towarzystwo Ekonomistów Polskich było organizatorem debaty „Jak walczyć z inflacją?” na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.


W czasie dyskusji eksperci odpowiadali na pytania m.in.:
– dlaczego należy z inflacją walczyć,
– czy walka z inflacją to tylko domena polityki pieniężnej,
– czy obecny, odbiegający od standardów, poziom inflacji w większości
krajów na świecie to „incydent”, czy trwała tendencja i co z tego wynika
dla polityki walki z inflacją,
– czy niezębna, ale też czy możliwa jest koordynacja polityki pieniężnej
i polityki fiskalnej,
– jakimi narzędziami dysponujemy w Polsce do walki z inflacją i czy są
one skuteczne,
– jak oddziaływać na oczekiwania inflacyjne, aby byłą szansa na ich
skuteczne zakotwiczenie,
– znaczenie komunikacji w walce z inflacją,
– jak skutecznie oddziaływać na popyt, aby ograniczać jego wpływ na
inflację

W debacie wzięli udział:

Piotr  Bielski, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, Santander
Bank Polska SA
Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista, Polska Rada Biznesu, Towarzystwo
Ekonomistów Polskich
Monika Kurtek, Główna Ekonomistka, Bank Pocztowy SA
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, wykładowczyni na Wydziale Nauk
Ekonomicznych UW, Towarzystwo Ekonomistów Polskich.