„O przyszłości polskiego systemu emerytalnego: jak się przygotować do zmian demograficznych i na rynku pracy?” – VI debata z cyklu „2023. Gospodarka ma głos!”

Zachodzące zmiany demograficzne, ekonomiczne i społeczne, w szczególności starzenie się ludności stawiają przed systemem emerytalnym szereg wyzwań. Najczęściej pojawiające się w dyskusjach pytania, to czy obecnie polski system emerytalny dostosowany jest do wyzwań związanych z utrzymaniem jego
stabilności i adekwatności świadczeń? Czy i jak można wyrównać coraz większą lukę pomiędzy emeryturami mężczyzn i kobiet? Jak zmiany na rynku pracy wpływają na wysokość emerytur? Jak budować zachęty do dłuższej pracy i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę?

W siódmej debacie pt. „O przyszłości polskiego systemu emerytalnego: jak się przygotować do zmian demograficznych i na rynku pracy?” wzięli udział:

  • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak – Szkoła Główna Handlowa
  • dr Antoni Kolek – Instytut Emerytalny
  • Małgorzata Rusewicz – Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, IZFiA

Prowadzący: red. Jarosław Szczepański

Informacja w „Rzeczpospolitej”:

Jak się przygotować do zmian demograficznych i na rynku pracy? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”

Komentarz Krzysztofa Kowalczyka:

Krzysztof Adam Kowalczyk: Zderzymy się z emerytalną ścianą