Czy nowa reguła fiskalna uzdrowi finanse publiczne w Polsce

W dniu 26 czerwca 2013 r. odbył się panel pt.: „Czy nowa reguła fiskalna uzdrowi finanse publiczne w Polsce” organizowany przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Uczestnikami panelu byli:

• Ludwik Kotecki, Główny Ekonomista w Ministerstwie Finansów

• Aleksander Łaszek, Forum Obywatelskiego Rozwoju

• Prof. Dariusz Rosati, Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych

• Dr Bohdan Wyżnikiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową