IV edycja Konkursu Młody Ekonomista – Nagrodzeni

Konkurs organizowany przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich polegał na napisaniu eseju nt. „Polska transformacja 1989-2012: sukces czy porażka?”.
Prace można było nadsyłać w dniach 11.02.2014 – 14.04.2014 r. Na Konkurs Młody Ekonomista nadesłano łącznie 71 esejów spełniających kryteria formalne.

Prace oceniała Kapituła Konkursu w składzie:
prof. Jan Winiecki, Przewodniczący Kapituły, prof. Maria Drozdowicz – Bieć, prof. Elżbieta Adamowicz, prof. Urszula Grzelońska, dr Bohdan Wyżnikiewicz, dr Andrzej Kondratowicz, Pan Jerzy Strzelecki, dr Mieczysław Błoński, Pan Ryszard Petru oraz Pan Andrzej Halesiak.

W I etapie oceny, Kapituła Konkursu wyłoniła 12 najlepszych prac. Podczas posiedzenia Kapituły w dniu 23 maja br. wybrano troje laureatów oraz pięć osób wyróżnionych:

Laureatami KME zostali:
I miejsce – Kamil Pruchnik – student II roku studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej, kierunek ekonomia
II miejsce – Marta Trusiewicz – studentka II roku studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej, kierunek: metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
III miejsce – Łukasz Niewiński – student I roku studiów magisterskich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Wyróżnienia otrzymali:

Szymon Kozak, Jan Wróbel, Elżbieta Farbaniec, Maciej Kosicki, Przemysław Twardziak.

Gala rozdania nagród w Konkursie odbędzie się 30 maja br. w Hotelu Bristol. Szczegółowa relacja z uroczystości będzie dostępna na stronie internetowej
na początku czerwca.