Konferencja naukowa „Współczesne wyzwania polityki finansowej… po kryzysie… przed kryzysem…”

Zaproszenie na konferencję naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji naukowej pt.

Współczesne wyzwania polityki finansowej…po kryzysie… przed kryzysem…

organizowanej przez Katedrę Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej UEP oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Patronat nad Konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.

Celem Konferencji jest wymiana poglądów na temat nowych wyzwań stojących przed polityką finansową zarówno w ujęciu globalnym, jak i w wymiarze europejskim i krajowym w świetle kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2008 roku oraz możliwych jego średnio- i długoterminowych konsekwencji.

Konferencja odbędzie się 20 października (czwartek) o godz. 11.00 w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Mamy nadzieję, że stanie się ona przyczynkiem do dyskusji nad stanem i przyszłością polityki finansowej na świecie, w Europie i w Polsce.

Szczegółowe informacje na stronie Konferencji:
www.ktpipp.ue.poznan.pl/wwpf/