Kongres Praca 2023 – sytuacja osób starszych na rynku pracy w Polsce

W imieniu prof. Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowego Instytutu Społeczeństwa Obywatelskiego serdecznie
zapraszam do udziału w konferencji _”Kongres Praca 2023 – sytuacja
osób starszych na rynku pracy w Polsce: stan obecny, uwarunkowania,
potrzebne zmiany”, która odbędzie się 21 czerwca w godz. 11:00-15:30 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja poświęcona jest kwestii zatrudnienia osób starszych w
Polsce. W ostatnich latach wskaźnik zatrudnienia Polek i Polaków w
wieku 65-74 lata z roku na rok rośnie, ale bardzo powoli i wciąż jest
niższy niż średnia UE, która wynosiła w 2022 roku – według danych
Eurostatu – 10 proc. W Polsce w 2022 roku tylko 8,9 proc. osób w tej
grupie wiekowej było zatrudnionych. Dla porównania w Estonii było 28
proc., w Szwecji 19,2 proc., a w sąsiednich Czechach 10,5 proc.

Dwa panele tematyczne, poprzedzą wystąpienia na temat obecnego stanu
zatrudnienia osób starszych w Polsce, jego uwarunkowań i skutków. Po
każdym panelu przewidziany jest czas na dyskusję z osobami
uczestniczącymi.

Gospodarzem pierwszego panelu jest Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wspólnie z ekspertami z różnych dziedzin związanych z aktywnością
zawodową i zatrudnianiem osób 50+ będziemy szukać odpowiedzi m.in.
na pytania:

        * Jakie są powody tego, że zdecydowana większość Polek i Polaków
w wieku 65 – 67 lat nie pozostaje w zatrudnieniu, a ich potencjał,
doświadczenie, wiedza nie są wykorzystywane przez gospodarkę i
społeczeństwo?

        * Co zrobić, aby zwiększyć zatrudnienie osób starszych, w
szczególności po przejściu na emeryturę?

Gospodarzem drugiego panelu jest Międzynarodowy Instytut
Społeczeństwa Obywatelskiego. Zaproszono parlamentarzystki i
parlamentarzystów z obu izb parlamentu reprezentujących różne siły
polityczne, a także przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej oraz Kancelarii Prezydenta RP. W drugim panelu będziemy
rozmawiać m.in. o tym:

        * Jakie zmiany legislacyjne są potrzebne, by zwiększyć i ułatwić
zatrudnianie osób starszych?

        * Czy jest możliwe osiągnięcie w Polsce poziomu zatrudnienia
takiego, jak w Estonii, czy Szwecji? A jeśli tak, to jak do tego
zmierzać?

Konferencja będzie transmitowana w Internecie, co ułatwi udział, a
jednocześnie daje możliwość uczestnictwa w większym gronie, np.
wspólnie z zaproszonymi lokalnymi pracodawcami, urzędnikami urzędu
pracy i innymi osobami zainteresowanymi tematem.

Bardzo liczymy, że podczas konferencji uda się wypracować
rekomendacje, które posłużą do zmiany sytuacji osób starszych na
rynku pracy.

Zachęcam do upowszechniania tematu zatrudnienia seniorów w swoich
środowiskach i lobbowania za zmianami dla poprawy sytuacji osób
starszych na rynku pracy.

Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy.

Spotykamy się już 21 czerwca, o godz. 11:00.

Link do rejestracji na konferencję:
https://bip.brpo.gov.pl/formularz/sytuacja-osob-starszych-na-rynku-pracy-w-polsce