Rusza cykl debat TEP pt. „Gospodarka ma głos. 2023” – rozmowy ekspertów na temat przyszłości polskiej gospodarki

29 czerwca Towarzystwo Ekonomistów Polski rozpoczyna cykl debat pt. „Gospodarka ma głos. 2023”, w których uznani eksperci będą omawiać kluczowe zagadnienia dotyczące polskiej gospodarki w roku wyborów parlamentarnych.  Celem cyklu debat jest przedstawienie stanu gospodarki, wyzwań, które przed nią stoją i sformułowanie rekomendacji pod adresem polityki gospodarczej. Partnerami projektu są: Fundacja Wolności Gospodarczej, “Rzeczpospolita”, rp.pl oraz Fundacja Arbitror.

Pierwsza, otwierająca cykl  debata pt. „Stan i perspektywy polskiej gospodarki” ukaże się na łamach internetowego wydania Rzeczpospolitej i na stronie Towarzystwa Ekonomistów Polskich (tep.org.pl) 29 czerwca br. Jej gośćmi będą: prof. dr. hab. Monika Marcinkowska z Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Andrzej Rzońca ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, b. przewodniczący TEP oraz dr hab. Jan Hagemejer z Fundacji CASE i Uniwersytetu Warszawskiego. Debatę poprowadzi redaktor Jarosław J. Szczepański, członek TEP.

– Debaty, takie jak „2023: Gospodarka ma głos” są ważne, ponieważ można zestawić wiele różnych opinii na tematy, które dotyczą nas wszystkich. Dzięki temu polityka gospodarcza będzie mogła być lepsza – mówi dr hab. Jan Hagemejer z CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

– Chcemy zwiększyć zainteresowanie tematyką gospodarczą wśród wyborców, a także ożywić merytoryczną dyskusję. Edukacja ekonomiczna i obywatelska jest szczególnie ważna w trakcie kampanii wyborczej, kiedy pada wiele różnych propozycji. Liczymy, że także kandydaci do parlamentu  zainteresują się diagnozą i rekomendacjami z naszych debat – dodaje Damian Olko, członek Rady TEP.

Każda z kolejnych  debat skupi się na wyodrębnionym obszarze gospodarki bądź zagadnieniu ważnym dla dobrego funkcjonowania i wzrostu gospodarki Polski. 

Szczegółowe informacje dotyczące tematów kolejnych debat, harmonogramu,  oraz listy ekspertów zaproszonych do udziału w dyskusji będą udostępniane na stronie internetowej https://tep.org.pl/gospodarka-ma-glos/ oraz w Rzeczpospolitej i rp.pl. Zachęcamy do śledzenia materiałów związanych z debatami w mediach społecznościowych pod hashtagiem #gospodarkamaglos2023.