Debata „Stan i perspektywy polskiej gospodarki” 

Wzrost polskiej gospodarki może spowolnić bardziej, niż prognozują organizacje międzynarodowe, gdyż zmniejszyła się jej odporność na wstrząsy. Silny wzrost inflacji nadwątlił wiarygodność NBP. Reguły fiskalne stały się fasadą za sprawą nieobjętych nimi nowych funduszy pozabudżetowych – takie wnioski płyną z dyskusji ekspertów w ramach pierwszej z debat w cyklu „Gospodarka ma głos. 2023” zorganizowanych przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich pod patronatem „Rzeczpospolitej”.

W pierwszej debacie pt. „Stan i perspektywy polskiej gospodarki” wzięli udział:

  • prof. dr. hab. Monika Marcinkowska z Uniwersytetu Łódzkiego,
  • dr hab. Andrzej Rzońca ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, b. przewodniczący TEP
  • dr hab. Jan Hagemejer z Fundacji CASE i Uniwersytetu Warszawskiego.

Informacja w „Rzeczpospolitej”

https://www.rp.pl/gospodarka/art38674371-ida-wybory-czy-polska-gospodarka-to-wytrzyma-debata-tep-i-rzeczpospolitej

Komentarza Krzysztofa Kowalczyka z „Rzeczpospolita”:

https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art38675401-krzysztof-adam-kowalczyk-dawne-sukcesy-nie-gwarantuja-swietlanej-przyszlosci