„Lekcje z Polski” – projekt Banku Światowego

Bank Światowy rozpoczął pracę nad projektem “Lessons Learnt from Poland – Lekcje z Polski: jak zostać krajem wysokorozwiniętym” (według metodologii Banku Polska jest klasyfikowana w grupie krajów świata o najwyższych dochodach).

Celem projektu jest zidentyfikowanie tych czynników, elementów polityki, rozwiązań instytucjonalnych, które przyczyniły się do sukcesu polskiej gospodarki w minionych latach (2000-2015). Wnioski z polskich doświadczeń będą wykorzystywane w ramach programów realizowanych przez Bank Światowy w krajach rozwijających się.

W debacie inicjującej projekt – która odbyła się w warszawskiej siedzibie Banku 27 maja 2015 r. – wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji; think-tanków, urzędów państwowych, uczelni wyższych itp.

Towarzystwo Ekonomistów Polskich reprezentował Członek Rady, Andrzej Halesiak.