Nowy projekt Pracodawców RP i TEP

W związku z zapowiedziami zmian podatkowych w dokumencie pod nazwą Polski Ład pojawiło się szereg alternatywnych pomysłów na reformę klina podatkowego. W celu uporządkowania tego obszaru tematycznego, Pracodawcy RP i Towarzystwo Ekonomistów Polskich postanowili zorganizować serię spotkań których celem jest zarówno dookreślenie kluczowych pojęć (np. klin podatkowy, progresja), ale również ukierunkowanie dyskusji eksperckiej wokół celów i założeń reformy klina podatkowego.

Pierwsze seminarium eksperckie odbyło się w dn. 15 lipca w ramach otwartego spotkania Platformy Finansowej Pracodawców RP oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
Inauguracyjne spotkanie otworzyło cykl regularnych spotkań w formule warsztatów roboczych. Celem warsztatów będzie wypracowanie w środowisku ekonomistów, ekspertów i praktyków niezbędnych ram reformy klina podatkowo-składkowego w kierunku prostych, przejrzystych, prozatrudnieniowych podatków.

Organizatorzy przewidują, że debaty odbywać się będą co dwa tygodnie.